အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ေကာင္းမေကာင္းသိၾကြမ္းရာအသီး December 10, 2009

Filed under: အျပစ္တရား — amayaphay @ 9:01 am
Tags:

ဘုရားကေမတၱာရွင္ၿဖစ္၍ လူသားတို႕အားသူ၏ ေမတၱာကိုၿပရန္ ဖန္ဆင္း သည္ဟုဆိုလ်င္ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္အလယ္မွ ေကာင္းမေကာင္း သိကြ်မ္းရာအပင္ ကို အဘယ့္ေၾကာင့္ဖန္ဆင္းထားရသနည္း၊ ထိုအပင္၏ အသီးေၾကာင့္လူသား မ်ား‘ဒုကၡေရာက္ရသည္ မဟုတ္ပါလား?

ဘုရားသည္လူကို အၿခားသတၱဝါမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ သူ႕၏သ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္ အညီဖန္ဆင္းထားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ဘုရားမွာ တရားရွိသလို လူမွာလည္း တရားရွိဖို႕လိုအပ္ပါသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ မစားရ စားလွ်င္ဧကန္အမွန္ေသရမည္ ဟူေသာတရားတစ္ခုကို ေစာင့္ထိန္းရန္ လူသားတို႕ အား ေပးထားၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ထိုတရားမရွိပါဘဲ လူတို႕ကို ေနခ်င္သလိုေနခြင့္ ေပးထားပါက တရားမဲ့ေသာ တိရစၦာန္မ်ားႏွင့္ အတူတူပင္ ၿဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။ ေသရမည္ဟူေသာစကားႏွင့္ ေသၿခင္းတရားသည္ ဘုရား၏ စကားေတာ္ၿဖစ္ၿပီး လူတို႕အၿပစ္က်ဴးလြန္ခ်ိန္မွစ ေလာကသို႕ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

ဘုရားဖန္ဆင္းထားေသာအရာတို႕တြင္ ေန၊ လ၊ ၾကယ္ အစရွိသည္ တို႕လည္းပါဝင္ၿပီး ထိုအရာမ်ား၌ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ခြင့္ မရွိပါ။ ဘုရားထားသည့္ အတိုင္း ေနရၿပီး ဘုရားသားၿဖစ္လာခြင့္လည္း မရွိပါ။ သို႕ေသာ္ဘုရားက လူတို႕ကို ဖန္ဆင္းရာပါ မဟာအခြင့္ အေရးတစ္ခု ေပးထားပါသည္။ ထိုအရာမွာလြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ဆံုးၿဖတ္ပိုင္ခြင့္ၿဖစ္ပါသည္။ သင္၏ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး သင္၏ဆႏၵမပါရွိဘဲ ဘုရားက အတင္းအၾကပ္ ဘာတစ္ခုမွ်မလုပ္ပါ။ သင္၏ဘုရားေပးထားေသာအသိဥာဏ္၊ ခံစားတတ္ေသာႏွလံုးသား၊ ႏွိမ့္ခ်တတ္ေသာ စိတ္တို႕ၿဖင့္ မိမိ၏အရွင္သခင္အစစ္အမွန္ကို သိရွိလက္ခံ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္လာၿခင္းကို ဘုရားကလိုလားပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ေသာသူကို ဘုရားသခင္သည္ ေက်နပ္ဝမ္းေၿမာက္ ပီတိၿဖစ္ေနမည္မွာ အမွန္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။ သူ၏ သားစစ္ သမီးစစ္တို႕ကိုရရွိလို၍ ဘုရားကစြန္႕စားရၿခင္းဟုလည္းဆိုႏိုင္ပါသည္။

အာဒံလုပ္ေသာအၿပစ္အတြက္ေၾကာင့္ လူသားအားလံုး အၿပစ္သားၿဖစ္ရၿခင္း သည္ သဘာဝမက်ပါ။

ငါးစာကိုသာမက္ၿပီး ခ်ိတ္ကိုမၿမင္ေသာ မိခင္ငါးမၾကီးေၾကာင့္ အထဲရွိငါးဥေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ဆံုးရံႈးရပါသည္။ ထိုအရာသည္ အမွန္တရားတစ္ရပ္ ၿဖစ္ပါသည္။

(၁ ေကာ ၁၅း၂၂)

လူသည္ေမြးကတည္းက အၿပစ္သားၿဖစ္လာရၿခင္းဆိုသည္မွာ အဓိပၸါယ္ မရွိပါ။

ကေလးတိုင္း ေမြးလာေသာအခါ ေလာဘ၊ေဒါသ၊ ေမာဟ မ်ား ပါမလာေသာကေလး ေလာကတြင္ရွိပါသလား။ လူသည္ အမိဝမ္းတြင္းမွပင္ အၿပစ္စြဲလ်က္ရွိပါ၏ဟု က်မ္းစာကဆိုပါသည္။ (ဆာလံ ၅၁း၅)