အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ကိုယ္စားခံျခင္းသင့္မသင့္ December 10, 2009

Filed under: ခရစ္ယာန္သာသနာ — amayaphay @ 11:12 am
Tags:

ခရစ္ယာန္ဘာသာကိုသေဘာမက်ရၿခင္းမွာ သားလုပ္သမွ် အေဖကခံေပးမည္ ဟူေသာ သေဘာတရားေၾကာင့္ပါ၊ ဥပမာ သားက လူသတ္ၿပီး အေဖကခံေပး လိမ့္မည္ဟု ဆိုပါက လူမိုက္အားေပးေသာဘာသာၿဖစ္မေနဘူးလား?

ထိုဥပမာသည္ သားအဖ အမွန္တကယ္မေတာ္စပ္လို႕ မိမိဖခင္နစ္နာမည္ကို မငွဲ႕ကြက္ဘဲ အၿပစ္ၿပဳၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ေသာ ယံုၾကည္မႈမ်ိဳးကိုလည္း ဘုရားက မလိုလားသကဲ့သို႕ က်မ္းစာ၌ ထိုသားမ်ိဳးကို မင္းဦးမင္းလြင္ရေသာသား (မယားပါသား၊ ေမြးစားသား) ဟုေဖၚၿပ ထားပါသည္။ သားအရင္း မဟုတ္သည့္ အတြက္ ငရဲသို႕သာ သြားရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

အလြယ္ဆံုး ကြ်န္ေတာ့ကိုယ္ေတြ႕ ဥပမာတစ္ခုကို သက္ေသခံရပါက ကြ်န္ေတာ္ကိုးတန္းအရြယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အားကစား သမား အၿဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရပါသည္။ ဖခင္ကခြင့္ၿပဳပါသည္၊ သို႕ေသာ္ စာေမးပြဲေအာင္ရမည္ဟု ကတိေတာင္းပါသည္။ ေအာင္စာရင္း ထြက္ေသာေန႕ သြားၾကည့္ေသာအခါ ကြ်န္ေတာ့နာမည္ပါမလာသည့္ အတြက္ ဖခင္၏ေပးေသာ ၿပစ္ဒဏ္ကိုခံရန္ေလးလံေသာ ေၿခလွမ္းမ်ားၿဖင့္ အိမ္သို႕ ၿပန္လာခဲ့ပါသည္။ အေဖရိုက္ရင္လည္းခံမယ္၊ ၿပီးရင္ ငါလည္း ငါၾကိဳက္တာလုပ္မယ္၊ ဟူေသာ စိတ္ရိုင္းၿဖင့္ ၿပန္လာခဲ့ပါသည္။ အိမ္သို႕ေရာက္ေသာအခါ ဖခင္က ၾကိဳသိေနၿပီး ဒ‘ီႏွစ္မေအာင္လည္း ေနာက္ႏွစ္ အေကာင္းဆံုးေအာင္ေအာင္ ၾကိဳးစားေပါ့ဟု ဖခင္၏ ခြင့္လႊတ္ၿခင္းႏွင့္ အားေပး စကားသံကိုၾကားရေသာအခါ အံ့ဩခဲ့ရၿပီး အရင္ထက္ သိတတ္လိမၼာသြားသည္မွာ ကြ်န္ေတာ့ကိုယ္ေတြ႕ ၿဖစ္ရပ္ၿဖစ္ပါသည္။ ဒါဟာ ဖခင္ အရင္းရဲ့ သားသမီးအေပၚထားသည့္ ေမတၲာေၾကာင့္ သားသမီးအရင္း၏ နားလည္ သိတတ္မႈ အမွန္တရား ၿဖစ္ပါသည္။

လူကေတာ့ ေသာေၾကာင့္ ဆိုသည့္အေၾကာင္းၿပခ်က္တို႕ၿဖင့္ ခ်စ္တတ္ ေပမယ့္၊ ဘုရားကေတာ့ ေသာ္လည္း ဆိုသည့္ အေၾကာင္းၿပခ်က္ၿဖင့္ လူတို႕ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ ဥပမာ လူက လိမၼာေသာေၾကာင့္၊ လွေသာေၾကာင့္ ခ်စ္၏ဟု ဆိုတတ္ေပမည့္ ဘုရား ကေတာ့ မလိမၼာေသာ္လည္း၊ မလွေသာ္လည္း သူဖန္ဆင္းသမွ် လူသားတိုင္းကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ အၿပစ္ကိုရြံမုန္းေသာ္လည္း အၿပစ္သား တိုင္းကို ခ်စ္ေတာ္မူသည့္အတြက္ မိမိအသက္ကိုပင္ မႏွေမ်ာဘဲ စြန္႕ေတာ္ မူသည့္ ဖခင္စစ္ႏွင့္ ဘုရားစစ္ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုဖခင္စစ္၏ ခြင့္လႊတ္ၿခင္း ေမတၱာေတာ္ကို အမွန္ခံစားရေသာ သူသည္ ေကာင္းေသာအမႈကို မၿပဳဘဲ မေနႏိုင္သူအၿဖစ္ မေနာ ေၿပာင္းသြားပါသည္။