အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ဘာေၾကာင့္စစ္ျဖစ္ရ? December 10, 2009

Filed under: ရခဲမြန္ျမတ္လူ႔ဘ၀ — amayaphay @ 8:55 am
Tags:

ယေန႕ကမၻာေပၚတြင္ စစ္ပြဲမ်ား ရန္ပြဲမ်ား၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈမ်ား၊ ေၿမ ငလ်င္လႈပ္ၿခင္းႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ ကာလနာ ေရာဂါဆန္းမ်ား အဘယ့္ေၾကာင့္မ်ားၿပားလာရပါသနည္း၊ ဘုရားကဒါေတြကို မသိဘူးလား၊ ထိန္းခ်ဳပ္မေပးႏိုင္ဘူးလား?

ေယရႈ၏ တပည့္ေတာ္မ်ားက ကိုယ္ေတာ္ေလာကသို႕ ဒုတိယအၾကိမ္ ၿပန္လည္ၾကြလာခ်ိန္ နီးလွ်င္ အဘယ္ပုပၸနိမိတ္မ်ား ၿဖစ္မည္ကို အမိန္႕ရွိေတာ္မူပါ ဟု ေလွ်ာက္ၾကလွ်င္ ၊ ေယရႈက လူတစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳး တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ ရန္ဘက္ၿပဳၾကလိမ့္မည္။ အရပ္ရပ္တို႕၌အစာေခါင္းပါးၿခင္း၊ ကာလနာမ်ားၿပားၿခင္း၊ ေၿမၾကီးလႈပ္ၿခင္းတို႕သည္ ၿဖစ္ၾကလိမ့္္မည္။ မတရားေသာအမႈတို႕သည္ မ်ားၿပားသၿဖင့္ ခ်စ္ၿခင္း ေမတၱာသည္ ေခါင္းပါးလိမ့္မည္ ဟု မိန္႕ဆိုခဲ့ပါသည္။ (မႆဲ ၂၄း၇)

ဟုတ္ပါသည္ယေန႕စစ္ပြဲမ်ား သည္ လူသားမ်ားနဲ႕ ရင္းႏွီးေနေသာ ေဝါဟာရၿဖစ္ေနပါၿပီ၊ စစ္အသံုး စရိတ္မ်ားသည္လည္း အလြန္မ်ားၿပားလြန္းလွပါသည္။ တြ(မ္)မေဟာ့ဒံုးက်ည္တစ္စင္းကပင္ ၁.၃ သန္း ခန္႕တန္ဘိုးရွိၿပီး ထိုေငြသည္ ယေန႕ ငတ္မြတ္ေနေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို ေကြ်းေမြးပါက ငါးႏွစ္ခန္႕ေကြ်းေမြး၍ရပါသည္။

ယေန႕ကမၻာ့လူဦးေရ သံုးပံုတစ္ပံုသည္ ေကာင္းစြာစားႏိုင္ၾကၿပီး၊ သံုးပံု တစ္ပံုသည္ ေကာင္းစြာ မစားႏိုင္ၾကပါ၊ က်န္သံုးပံုတစ္ပံုသည္ ငတ္မြတ္မႈ ဒဏ္ကို ခံေနၾကရပါသည္။ အမွန္မွာ တိုးပြါးမ်ားၿပားလာေသာ လူသားမ်ားအားလံုးကို ကမၻာၾကီး က ေကြ်းႏိုင္ပါသည္။ စီးပြါး ေရးသမားအခ်ိဳ႕သည္ မိမိ၏စီးပြါးေရး ေဈးကြက္ အတြက္ တန္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အစားအစာတို႕ကို မီးရိႈ႕ ဖ်က္ဆီးေနခဲ့ၾကပါသည္။ လူသားမ်ား၏ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာေခါင္းပါးမႈ တို႕က ငတ္မြတ္မႈ ကိုၿဖစ္ေစပါသည္။

ယေန႕ကမၻာေပၚတြင္ အံ့ဩဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေၿမငလ်င္ လႈပ္မႈမ်ား မ်ားၿပားလာပါသည္။ ရာစုတစ္စုႏွင့္တစ္စုတြင္ သံုးဆ သံုးဆခန္႕ တိုးလာ ပါသည္။ ယေန႕ ကမၻာၾကီးသည္ အမူးသမားပမာ ယိမ္းထိုးေနၿခင္းသို႕  ဦးတည္ ေနသည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ဆိုၾကပါသည္။

ယေန႕မၾကားဖူးေသာ ကာလနာေရာဂါသစ္မ်ား တိုးလာၿပီး ထိုေရာဂါ သစ္မ်ားေၾကာင့္ႏွစ္စဥ္ လူေပါင္းမ်ားစြာအသက္ဆံုးရံႈးၾကရ ပါသည္။ ဤအရာမ်ားတို႕ သည္ကား ေယရႈဘုရား ဒုတိယအၾကိမ္ၾကြလာခ်ိန္နီးၿပီ ၿဖစ္ေၾကာင္း နိမိတ္ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ေယရႈဘုရား၏ ပေရာဖက္ၿပဳခ်က္ ၿပည့္စံုလာၿခင္းပင္ ၿဖစ္ပါသည္။