အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ခရစ္ယာန္တိုင္းၿပည္နဲ႕ ကိုယ့္တိုင္းၿပည္ စစ္ၿဖစ္လွ်င္ ဘယ္ဖက္ကေန ေနမွာလဲ? December 10, 2009

Filed under: ခရစ္ယာန္သာသနာ — amayaphay @ 11:36 am
Tags:

ခရစ္ယာန္တိုင္းၿပည္နဲ႕ ကိုယ့္တိုင္းၿပည္ စစ္ၿဖစ္လွ်င္ ဘယ္ဖက္ကေန ေနမွာလဲ?

ကြ်န္ေတာ့၏ ငယ္သူငယ္ခ်င္းလည္းၿဖစ္၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္လည္းၿဖစ္၊ တရုတ္လူမ်ိဳးလည္းၿဖစ္သူက ေမးေသာ ေမးခြန္းေလးတစ္ခုအေၾကာင္း ၿဖစ္ပါသည္။ တကယ္လို႕ အေမရိကန္ႏွင့္ တရုတ္စစ္ၿဖစ္လွ်င္ သူက ခရစ္ယာန္ ၿဖစ္သည့္အတြက္ ဘယ္ႏိုင္ငံဘက္ကေန စစ္တိုက္ရမွာလဲ? ဟုေမးပါသည္။ “ႏိုင္ငံေရးစစ္ဆိုရင္ေတာ့ တရုတ္ဘက္ကေန တိုက္ေပါ့၊ ဘာသာေရး စစ္ဆိုရင္ေတာ့ အေမရိကန္ဘက္ကေန တိုက္ေပါ့ ဒ‘ါေပမယ့္ ေယရႈကို ယံုၾကည္သူဆိုရင္ေတာ့ ရန္သူကိုပင္ခ်စ္ဖို႕ ေယရႈက ပညတ္ထားလို႕ ဘယ္ဘက္ကမွ မတိုက္နဲ႕ေပါ့” ဟူ၍ ၿပန္ေၿဖေပးလိုက္ပါသည္။ အရာရာ၌ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာကို အေၿခခံၿပီး လိမၼာပါးနပ္စြာ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ၾကဖို႕ႏွင့္ လူတိုင္းႏွင့္ အသင့္အတင့္ေနတတ္ၾကဖို႕ ေယရႈဘုရားက သြန္သင္ထားပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွ ဘုရားသည္ သူ၏လူမ်ားၿဖင့္စစ္တိုက္ေစၿခင္းမွာ ထိုသူတို႕ သည္ ညစ္ညဴးစြာက်င့္ၾကၿခင္း၊ ရုပ္တုကိုကိုးကြယ္ၿပီး သားသမီးတို႕အား ယဇ္ပူေဇာ္ၾကၿခင္း၊ ဆံုးမသတိေပး၍လည္း မရသည့္အဆံုး ဘုရား၏ လူမ်ားကို ေစလႊတ္လ်က္ စစ္ၿဖင့္ စီရင္ေစၿခင္းသာလွ်င္ၿဖစ္ပါသည္။