အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

စစ္မွန္ေသာ ဝတ္ၿပဳကိုးကြယ္ၿခင္း၏ ႏွလံုးသား December 10, 2009

စစ္မွန္ေသာ ဝတ္ၿပဳကိုးကြယ္ၿခင္း၏ ႏွလံုးသား

မိမိ၏ တိုင္းသူၿပည္သား အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ မနားမေနအလုပ္ၾကိဳးစားေန ေသာ သမၼတၾကီးတစ္ဦးရွိပါသည္။ သူ႕ကိုေတြ႕ဖို႕ လူမ်ားတန္းစီေစာင့္ေနၾကပါသည္။ လူတိုင္းကိုလည္း အၿဖစ္ႏိုင္ဆံုးအကူအညီမ်ားတို႕ကို ေပးခဲ့ပါသည္။ဒီလိုႏွင့္ မုဆိုးမၾကီးတစ္ဦး အလွည့္ေရာက္လာပါသည္။ သမၼတၾကီးကအမ်ိဳးသမီးၾကီးအား ၿပံဳးၿပလ်က္ “ဘာအကူအညီ ေပးရမွာလဲ” ဟု ေမးေသာအခါ “ကြ်န္မက အကူအညီလိုခ်င္ လို႕မဟုတ္ပါဘူး သမၼတၾကီးရဲ့ စိတ္ေစတနာကို ဂုဏ္ၿပဳလိုတဲ့အတြက္ ကြ်န္မတတ္ကြ်မ္း သည့္ပညာၿဖင့္ အေကာင္းဆံုး ကိတ္မုန္႕တစ္လံုးကို ဖုတ္ၿပီး စားဖို႕လာေပးတာပါ”ဟုဆိုပါသည္။ ထိုစဥ္သမၼတၾကီးက ဝမ္းနည္းဝမ္းသာၿဖင့္ မ်က္ရည္က်လ်က္ လူတိုင္း က သူ႕ထံမွ အကူအညီေတာင္းဖို႕ႏွင့္ ရဖို႕ရန္သာလာၾကေပသည္။ ဒီအမ်ိဳးသမီးၾကီးကၿဖင့္ သူ႕အား ေပးဖို႕လာခဲ့သည္ဆိုသည္မွာ အံ့ဩဝမ္းေၿမာက္ဖြယ္ရာပင္ ၿဖစ္ေနပါသည္။ ေသခ်ာတာတစ္ခုက ထိုအမ်ိဳးသမီးၾကီးသည္ အမွန္တကယ္ ဘာမွ် မလိုခ်င္ေသာ္လည္း သူမ်ားထက္ အက်ိဳးထူးမ်ား ရသြားမည္မွာ အမွန္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ထိုေမတၱာ မ်ိဳးၿဖင့္ ဘုရားကိုကိုးကြယ္ဖို႕လိုပါသည္။

 

ဘာ့ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ကိုကိုးကြယ္

သင္သည္ မည္သည့္အရွင္ဘုရားသခင္ကို အဘယ့္ေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဘယ္လိုနည္းၿဖင့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ပါသနည္း ?

ကြ်ႏု္ပ္သည္ အနႏၱေမတၱာရွင္ႏွင့္ အနႏၱတန္ခိုးေတာ္ရွင္ၿဖစ္ေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ ထာဝရဘုရားကို ကိုးကြယ္ပါသည္။

ထိုအရွင္ကို အဘယ့္ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ကိုးကြယ္ ရပါသနည္း ဟုဆိုရာ၌ ေလာကတြင္ လူတို႕သတ္မွတ္ကိုးကြယ္ၾကေသာ ဘုရားမ်ားစြာရွိၿပီး ေပၚထြန္း ခဲ့ပါသည္။ ထိုအရွင္မ်ားအားလံုးက ေကာင္းရာဘံုသို႕ ေရာက္ဖို႕တရားလမ္းကို ၿပေပးၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ အကြ်ႏု္ပ္သည္ ပညတ္ႏွင့္သီလတို႕ကို စံခ်ိန္မွီေအာင္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ ႏိုင္ၿခင္းငွါ မတတ္စြမ္းႏိုင္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ထိုက္တန္ သည္မွာ ငရဲသာလွ်င္ၿဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဘုရားမ်ားစြာအထဲမွ ေယရႈဘုရားသည္ လူတို႕၏ အၿပစ္ရဲ႕အခေသၿခင္းအတြက္ ကိုယ္စားေပးဆပ္ကယ္တင္ခဲ့သည့္ တစ္ပါးတည္းေသာ ကယ္တင္ရွင္ ဘုရားၿဖစ္၍ ထိုအရွင္ကို ေရြးခ်ယ္ ကိုးကြယ္ရၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

ထိုအရွင္ ကို အကြ်ႏု္ပ္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္လက္ခံပံုမွာ –

က) ကြ်ႏု္ပ္သည္ အၿပစ္သားၿဖစ္ၿပီး ေကာင္းမႈကုသိုလ္အက်င့္သီလတို႕ကိုလည္း စံခ်ိန္မွီေအာင္မက်င့္ႏိုင္ပါ။

ခ) ေယရႈဘုရားသည္ အၿပစ္ကင္းစင္ေသာ္လည္း ကြ်ႏု္ပ္အၿပစ္အတြက္အေသခံကာ ေသၿခင္းမွ သံုးရက္ေၿမာက္ေသာေန႕တြင္ ရွင္ၿပန္ ထေၿမာက္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္း မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ ကယ္တင္ရွင္ႏွင့္ ဘုရားသခင္အၿဖစ္စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ လက္ခံယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ပါသည္။

ဂ) ထို႕ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ေယရႈအားၿဖင့္ ေၿဖာင့္မတ္သူေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသားၿဖစ္ၿပီး ေကာင္းရာဘံုသို႕ေရာက္ဖို႕ ၾကိဳးစားက်င့္ၾကံ အား ထုတ္ေနသူမဟုတ္ပါဘဲ ေကာင္းကင္ ႏိုင္ငံသားၿဖစ္သည့္ အတြက္ေကာင္းေသာအမႈတို႕ကိုမၿပဳဘဲမေနႏိုင္သူ အၿဖစ္မေနာ ေၿပာင္းသြားပါသည္။