အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ေပးကမ္လွဴဒါန္းၿခင္းဆိုသည္မွာ December 10, 2009

ေပးကမ္လွဴဒါန္းၿခင္းဆိုသည္မွာ

ဘုရင္မၾကီးတစ္ဦးသည္ ေတာတြင္းေလွ်ာက္လမ္းအတိုင္း သာမန္အရပ္သား ဝတ္စံုၿဖင့္ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ေလ့ရွိပါသည္။ တစ္ေန႕ လမ္းေလွ်ာက္ေနစဥ္ မိုးသည္း ထန္စြာ ရြာသြန္းလာသည့္အတြက္ နီးရာတဲတစ္ခုအတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္ခိုနားခဲ့ပါသည္။ မ်ားမၾကာမွီ ထိုတဲပိုင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးႀကီးၿပန္လာပါသည္။ မိုးကလည္း မစဲႏိုင္သည့္ အတြက္ ထိုအမ်ိဳးသမီးၾကီးထံမွ ထီးတစ္လက္ငွါးေပးပါရန္ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့ ပါသည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီးၾကီးက ၄င္း၏ ထီးႏွစ္လက္ရွိသည့္အနက္မွ ထီးအစုတ္ တစ္လက္ကို ငွါးေပးလိုက္ၿပီး စကားမာမာၿဖင့္ ဆက္ဆက္ၿပန္လာေပးဖို႕ အထပ္ထပ္ မွာလိုက္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႕တြင္ ထိုအမ်ိဳးသမီးၾကီး၏ တဲေရွ႕သို႕ ဘုရင့္နန္းေတာ္မွ ၿမင္းရထားမ်ား ဆိုက္ေရာက္လာၿပီး ကိုယ္ရံေတာ္တစ္ဦးက ဘုရင္မၾကီးငွါးသြားသည့္ ထီးကိုၿပန္လာေပးေၾကာင္း ေၿပာၿပီးၿပန္သြားပါသည္။ ထိုအခါမွ ဘုရင္မၾကီးကို အေကာင္းဆံုးမေပးလိုက္ရ၊ ဧည့္မခံလိုက္ရသည့္အတြက္ ေနာင္တၾကီးစြာ ရေလသတည္း။ က်မ္းစာက အငယ္ဆံုးေသာသူ တစ္ေယာက္အားၿပဳသမွ်သည္ ငါ့အား ၿပဳၿပီ။ မင္းၾကီးကငါအမွန္ဆိုသည္ကား သင္တို႕ သည္ ဤသူတို႕တြင္ အငယ္ဆံုးေသာသူ တစ္ေယာက္အား မၿပဳသမွ်တို႕ကို ငါ့အားမၿပဳၾကၿပီဟု ၿပန္၍ မိန္႕ေတာ္ မူလတံ့။(မ ၂၅း၄၅) မိမိရရွိသမွ်၏ဆယ္ဖို႕တစ္ဖို႕ကို ဖယ္ၿပီး ဘုရား၏အမႈေတာ္ေဆာင္၊ မိမိဝန္းက်င္ရွိ  အမွန္တကယ္အကူအညီလိုအပ္ေနေသာ တပါး အမ်ိဳးသားမ်ား၊ (ေယရႈက မိမိဝန္းက်င္ရွိ ခက္ခဲဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေန သူတိုင္းအား လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာမခြဲၿခားဘဲ၊ အယုတ္အၿမတ္မေရြး ေဖးမကူညီ ၿခင္းသည္ ေယရႈကို ကူညီၿခင္းႏွင့္ အတူၿဖစ္၏ဟု ပညတ္ခဲ့ပါသည္။) မိဘမဲ့ႏွင့္ မုဆိုးမတို႕ကို ဝစြာေကြ်းေမြး ေပးကမ္းဖို႕ ဆိုထားပါသည္။(တရား ၂၆း၁၂)

 

စစ္မွန္ေသာ ဝတ္ၿပဳကိုးကြယ္ၿခင္း၏ ႏွလံုးသား

စစ္မွန္ေသာ ဝတ္ၿပဳကိုးကြယ္ၿခင္း၏ ႏွလံုးသား

မိမိ၏ တိုင္းသူၿပည္သား အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ မနားမေနအလုပ္ၾကိဳးစားေန ေသာ သမၼတၾကီးတစ္ဦးရွိပါသည္။ သူ႕ကိုေတြ႕ဖို႕ လူမ်ားတန္းစီေစာင့္ေနၾကပါသည္။ လူတိုင္းကိုလည္း အၿဖစ္ႏိုင္ဆံုးအကူအညီမ်ားတို႕ကို ေပးခဲ့ပါသည္။ဒီလိုႏွင့္ မုဆိုးမၾကီးတစ္ဦး အလွည့္ေရာက္လာပါသည္။ သမၼတၾကီးကအမ်ိဳးသမီးၾကီးအား ၿပံဳးၿပလ်က္ “ဘာအကူအညီ ေပးရမွာလဲ” ဟု ေမးေသာအခါ “ကြ်န္မက အကူအညီလိုခ်င္ လို႕မဟုတ္ပါဘူး သမၼတၾကီးရဲ့ စိတ္ေစတနာကို ဂုဏ္ၿပဳလိုတဲ့အတြက္ ကြ်န္မတတ္ကြ်မ္း သည့္ပညာၿဖင့္ အေကာင္းဆံုး ကိတ္မုန္႕တစ္လံုးကို ဖုတ္ၿပီး စားဖို႕လာေပးတာပါ”ဟုဆိုပါသည္။ ထိုစဥ္သမၼတၾကီးက ဝမ္းနည္းဝမ္းသာၿဖင့္ မ်က္ရည္က်လ်က္ လူတိုင္း က သူ႕ထံမွ အကူအညီေတာင္းဖို႕ႏွင့္ ရဖို႕ရန္သာလာၾကေပသည္။ ဒီအမ်ိဳးသမီးၾကီးကၿဖင့္ သူ႕အား ေပးဖို႕လာခဲ့သည္ဆိုသည္မွာ အံ့ဩဝမ္းေၿမာက္ဖြယ္ရာပင္ ၿဖစ္ေနပါသည္။ ေသခ်ာတာတစ္ခုက ထိုအမ်ိဳးသမီးၾကီးသည္ အမွန္တကယ္ ဘာမွ် မလိုခ်င္ေသာ္လည္း သူမ်ားထက္ အက်ိဳးထူးမ်ား ရသြားမည္မွာ အမွန္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ထိုေမတၱာ မ်ိဳးၿဖင့္ ဘုရားကိုကိုးကြယ္ဖို႕လိုပါသည္။

 

ခရစ္ယာန္အသက္တာဆိုသည္မွာ

Filed under: ကြဲျပားျခင္း — amayaphay @ 11:55 am
Tags:

ခရစ္ယာန္အသက္တာဆိုသည္မွာ

လူအခ်ိဳ႕က သင္တို႕သည္ ေကာင္းၿမတ္သည့္ဘုရားကို ကိုးကြယ္သည္ဟုဆိုၿပီး သူတို႕ႏွင့္ မၿခား ဆင္းရဲဒုကၡႏွင့္ ေရာဂါေဝဒနာမ်ား အဘယ့္ေၾကာင့္ ခံစားေနရေသး သနည္းဟု ေမးေလ့ရွိပါသည္။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုႏွင့္ သက္ေသခံလ်က္ ရွင္းၿပရ လွ်င္၊ တစ္ခါက ကင္ဆာေရာဂါကုဌာန၏အထူးခန္းတြင္ လူနာႏွစ္ဦးရွိေနၿပီး ႏွစ္ဦးလံုး မၾကာမွီ ေသဆံုးရမည့္သူမ်ား ၿဖစ္ၾကပါသည္။ လူနာတစ္ဦးက ၄င္း၏ဘဝအတြက္ မေက်မနပ္ၿဖစ္ကာ ယူက်ံဳးမရ ဝမ္းနည္းငိုေၾကြးေနေသာ္လည္း သူ႕နံေဘးမွ လူနာက ေဝဒနာ ခံစားေနရသည့္ၾကားမွ ၄င္းအား အားေပးႏွစ္သိမ့္လ်က္ ေယရႈ အေၾကာင္း ေၿပာၿပၿပီး ဆုေတာင္းေပးေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားလည္း လူသားထဲမွ လူသားေပမို႕ အခက္အခဲ ဒုကၡဆင္းရဲႏွင့္ ေရာဂါေဝဒနာမ်ား ခံစားရႏိုင္ပါ ေသးသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုအရာမ်ားတို႕က ဘုရား၏ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာႏွင့္ ေဝးကြာမသြားေစ ႏိုင္ပါ။ လူတစ္ဦးအေနၿဖင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရမည့္ ေလာကဓံကို မေၾကာက္ေတာ့ၿခင္းသည္ သာ စစ္မွန္ေသာ လြတ္ေၿမာက္ၿခင္းသာတည္း။ ေသၿခင္းတရားသည္ အို နာ ေသၿခင္း ကင္းေဝးသည့္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ ဝင္စားရာ တံခါးတစ္ခ်ပ္သာတည္း။

 

ဘာသာၾကီးမ်ား၏ အယူဝါဒႏွင့္ ခရစ္ယာန္အယူဝါဒဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား

Filed under: ဘာသာေလးရပ္ — amayaphay @ 11:54 am
Tags:

ဘာသာၾကီးမ်ား၏ အယူဝါဒႏွင့္ ခရစ္ယာန္အယူဝါဒဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား

ဘာသာတရားတိုင္းရဲ့ဆံုးမသြန္သင္မႈတရားလမ္းကေကာင္းရာဘံုသို႕ေရာက္ေစမည္ မဟုတ္လား?

လမ္းအားလံုး ေရာမၿမိဳ႕သို႕ေရာက္၏ဟု အလြယ္ဆိုတတ္ၾကေပမယ့္ တမလြန္ ခရီးသည္ မ်က္ၿမင္ရေသာ ေရာမၿမိဳ႕သို႕သြားရာ လမ္းခရီးႏွင့္လံုးဝမတူပါ။ သင္လံုး ဝမေရာက္ဖူးသည့္ေနရာသို႕ လမ္းၿပေၿမပံုကိုၾကည့္ၿပီး ေရာက္ႏိုင္သည္ဆိုပါက ကမၻာေပၚ တြင္ လမ္းၿပဆိုသည့္ အလုပ္လံုးဝရွိေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ မ်က္ၿမင္ရေသာ ေလာကၾကီး၌ ပင္ လမ္းၿပလိုအပ္လွ်င္ မ်က္ၿမင္မရေသာ တမလြန္ခရီး အတြက္ အဘယ္ဆိုဖြယ္ရာ ရွိပါမည္နည္း။ တမလြန္ခရီးကို တမလြန္ကမၻာမွလာေသာ အရွင္ကသာလွ်င္ လမ္းၿပေပး ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ေသၿပီး ဘယ္ကိုေရာက္မည္ဆိုတာ ေသေသာအခါမွသာ လွ်င္အတိအက် သိမည္မို႕ ေသၿခင္းတရားကိုေအာင္ၿမင္ေသာအရွင္က ၿပေသာလမ္းမွ သာလွ်င္ တိက်ေပ လိမ့္မည္။ ထိုကဲ့သို႕ေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ၿပည့္စံုသူ ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ ေယရႈတစ္ပါး တည္းသာ ေပၚထြန္းခဲ့ပါသည္။ သင္မေရာက္ဖူးေသာေနရာသို႕ သင္၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ကိုအပ္ၿပီး သင္မသိကြ်မ္းေသာ လမ္းၿပႏွင့္ ခရီးသြားလ်င္ စိုးရိမ္မႈကင္းေသာ စိတ္ခ်ရာလမ္းခရီးၿဖစ္ပါေတာ့မည္လား။ ယေန႕သင့္တမလြန္ခရီးအတြက္ စိုးရိမ္မႈ ကင္းလ်က္ စိတ္ခ်ရာလမ္းၿပကိုရၿပီးပါၿပီလား။

ကြ်န္ေတာ့္အိမ္ကို အဘယ္ကဲ့သို႕သြားရမည္၊ ကြ်န္ေတာ့္အိမ္မွာ ဘာေတြရွိ သည္ကို သင္သိႏိုင္ပါသလား၊ သို႕ေသာ္ ကြ်န္ေတာ့္ အိမ္ကို ဘယ္လိုသြားရၿပီး အိမ္မွာ ဘာေတြရွိသည္ဆိုသည္ကို ကြ်န္ေတာ္သာ အသိဆံုၿဖစ္၍ ကြ်န္ေတာ္ေၿပာၿပမွသာ သင္သိႏိုင္သလို ကြ်န္ေတာ္ ေၿပာၿပေသာ လမ္းအားၿဖင့္သာလွ်င္ ကြ်န္ေတာ့္အိမ္သို႕ ေရာက္ႏိုင္မည္ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္း၄င္း တမလြန္ခရီးႏွင့္ ေကာင္းကင္ဘံုအေၾကာင္းကို တမလြန္ကမၻာမွလာေသာ ေယရႈေၿပာေသာလမ္းသည္သာ စိတ္ခ်ႏိုင္မည္ ၿဖစ္ပါ ေပသည္။

 

ေၿပာင္းလဲၿခင္း သံုးမ်ိဳး

(၁)     အၿဖစ္ေၿပာင္းလဲၿခင္း (လက္ဝါးကားတိုင္တရားႏွင့္ ဘုရား၏ခ်စ္ၿခင္း ေမတၱာၿဖင့္ၿပဳၿပင္ေပးမႈ)

ထိုေၿပာင္းလဲၿခင္းသည္ ဘုရား၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ဘုရား၏အၿမင္ၿဖစ္ပါသည္။ ဘာသာတရားေအာက္တြင္ အသက္ရွင္စဥ္ လူေဟာင္းၿဖစ္ၿပီး ေက်းဇူးတရားေအာက္သို႕ ေရာက္လာေသာသူသည္ လူသစ္ၿဖစ္ပါသည္။ လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ၿပဳၿပင္ေသာ သတၱဝါၿဖစ္၏။  ေဟာင္းေသာအရာတို႕သည္ ေၿပာင္းလဲ၍ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႕သည္ အသစ္ၿဖစ္ၾကၿပီ။ (၂ေကာ၅း၁၇) ထိုက်မ္းခ်က္သည္ အာဒံမွဆင္းသက္လာေသာ လူေဟာင္းမွ ေယရႈ၌ လူသစ္ၿဖစ္လာၿခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။

ကားတိုင္ထက္မွ ေနာင္တရေသာလူဆိုးၾကီးက မိမိသည္အၿပစ္သားၿဖစ္ၿပီး၊ ေယရႈသည္ အၿပစ္ကင္းလ်က္ ၄င္းကို ကယ္တင္ႏိုင္ေသာ ကယ္တင္ရွင္ၿဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံယံုၾကည္ခဲ့သူၿဖစ္ပါသည္။ လူမ်ားတို႕က ေယရႈတန္ခိုးနိမိတ္မ်ားစြာၿပဳစဥ္ ေယရႈကို လက္ခံယံုၾကည္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း လူဆိုးၾကီး၏ ယံုၾကည္ၿခင္းက ကားတိုင္ထက္မွ ေသအံ့ ဆဲဆဲ မခ်ိမဆန္႕ခံေနရေသာ ေယရႈအား လက္ခံယံုၾကည္ၿခင္းကို ၾကည့္ၿခင္းအားၿဖင့္ ၄င္း၏ ယံုၾကည္ၿခင္း အဘယ္မွ်ေလာက္ ၾကီးမားသည္ကို သိၿမင္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုလူဆိုးၾကီးအား လူ႕အၿမင္ၿဖင့္ၾကည့္ပါလွ်င္ လူဆိုး၊ အၿပစ္သား၊ မေၿဖာင့္မတ္သူ၊ အဓၶမလူအၿဖစ္ ေတြ႕ၿမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေယရႈကိုလက္ခံယံုၾကည္ၿပီးေသာအခါ ဘုရား သခင္မွ ၄င္းအား လူသစ္၊ ဘုရားသား၊ ေၿဖာင့္မတ္သူ၊ ဘုရားအလိုကို ေဆာင္ေသာသူ (မ ၇း၂၁) ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသား အၿဖစ္ၿမင္ပါသည္။

(၂)     စိတ္ေၿပာင္းလဲၿခင္း ( သန္႕ရွင္ေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ ၿပဳၿပင္ေပးမႈ)

ေယရႈကိုလက္ခံယံုၾကည္လိုက္ေသာအခါ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ထိုသူတြင္က်ိန္းဝပ္ၿပီး ဝိညာဥ္သေဘာ ရွိလာေသာ္လည္း ဇာတိသေဘာလည္း က်န္ရွိပါေသးသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၄င္းတြင္ အေသြးအသားရွိေနေသးၿခင္း၊ ေလာကတြင္သာ ေနရေသးၿခင္း၊ ေနရာမေၿပာင္းေသးၿခင္းႏွင့္ ဘုရားက စာတန္ကို ငရဲသို႕မခ်ေသးဘဲ စာတန္အုပ္စိုးေသာ ေလာကၾကီးထဲတြင္ အသက္ရွင္ေနရ ပါေသးသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဇာတိစိတ္သေဘာႏွင့္ ဝိညာဥ္စိတ္သေဘာ အၿမဲတမ္း လြန္ဆြဲၿခင္းခံေနရေသးေသာ သူၿဖစ္ေနပါသည္။

အာၿဗဟံ၏ အသက္တာတြင္ ဇာတိအားၿဖင့္ ရရွိေသာ သားဣရွေမလကို ဘုရားက ေမာင္းထုတ္ခိုင္းၿပီး ဘုရားအလိုေတာ္ၿဖင့္ ရေသာသား ဣဇက္ကိုေတာ့ ဘုရားက တင္လွဴပူေဇာ္ခိုင္းပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ပင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ ဇာတိစိတ္သေဘာကို ၿငင္းဆန္ရမည္ ၿဖစ္ၿပီး ဝိညာဥ္ေတာ္၏လမ္းၿပၿပဳၿပင္ေပးမႈကိုခံယူ၍  တေန႕တၿခားဝိညာဥ္ စိတ္သေဘာ ၾကီးထြား ရင့္က်က္လာေသာ ခရစ္ယာန္ အသက္တာၿဖင့္ အသက္ရွင္ဖို႕ လိုအပ္ပါသည္။

(၃)     အက်င့္ေၿပာင္းလဲၿခင္း (သမၼာတရား)

ကယ္တင္ၿခင္းရရွိဖို႕ လူ႕ဖက္မွလံုးဝ ၾကိဳးစာအားထုတ္မႈမလိုေပမည့္ ခရစ္ယာန္ အသက္တာအတြက္ ဝိညာဥ္အသီးမ်ားၿဖင့္ ေဝဆာစြာသီးပြင့္ေနဖို႕ ဘုရားကို အစြမ္းကုန္ ကိုးစားလ်က္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ဖို႕ရန္ ဘုရားရွင္မွ အလိုရွိပါသည္။ ဝိညာဥ္ပကတိ၏ အက်ိဳး ဟူမူကား ခ်စ္ၿခင္း၊ ဝမ္းေၿမာက္ၿခင္း၊ ၿငိမ္သက္ၿခင္း၊ စိတ္ရွည္ၿခင္း၊ ေက်းဇူးၿပဳၿခင္း၊ ေကာင္းၿမတ္ၿခင္း၊ သစၥာေစာင့္ၿခင္း၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ၿခင္း၊ ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းၿခင္း ေပတည္း။ (ဂလာတိ ၅း၂၂)

 

အစၥလာမ္ဘာသာ၏ အျမင္

အစၥလာမ္ဘာသာ၏ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာအေပၚအၿမင္

အလႅာမွတစ္ပါး အၿခားေသာဘုရား လံုးဝမရွိဟုယံုၾကည္၏။ ေယရႈ ခရစ္ေတာ္သည္ အာဒံ၊ ေနာဧ၊ အာၿဗဟံႏွင့္ ေမာေရွကဲ့သို႕ လူတစ္ဦး၊ ပေရာဖက္ တစ္ပါးၿဖစ္သည္။ ထိုသူအားလံုးတို႕သည္ မိုဟာမက္ေလာက္ အေရးမပါပါ။ လူသားတို႕ အၿပစ္အတြက္ လက္ဝါး ကပ္တိုင္တြင္ အေသခံသူမွာ ခရစ္ေတာ္မဟုတ္၊ ယုဒသာ ၿဖစ္ႏိုင္သည္ဟုဆို၏။ အၿပစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အလႅာ၏ အလိုဆႏၵကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ၿခင္းသည္အၿပစ္၊ အစၥလာမ္တို႕၏မ႑ိဳင္ ငါးခ်က္ကို လိုက္ေလွ်ာက္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါကလည္းအၿပစ္ၿဖစ္၏။ ကယ္တင္ၿခင္းရရန္ မိမိကိုယ္တိုင္ ၾကိဳးစား အားထုတ္ရမည္ၿဖစ္ၿပီး မိမိအၿပစ္အတြက္ မိမိသာ ေပးဆပ္ရမည္ၿဖစ္ပါသည္။

 

ဟိႏၵဴအျမင္ကေလးမ်ား

Filed under: ဘာသာေလးရပ္ — amayaphay @ 11:42 am
Tags:

ဟိႏၵဴဘာသာသာ၏ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာအေပၚအၿမင္

ၿဗဟၼဏေခၚ ဟိႏၵဴဘုရားသည္ ပံုသဏၭာန္မရွိ၊ အေကာင္အထည္ေဖၚ၍မရ၊ ဂုဏ္ေတာ္ေဖၚ၍မရေသာ ထာဝရရွိသည့္ ဘုရား ၿဖစ္၏။ သံုးပါးမကသန္းေပါင္း မ်ားစြာ ေသာ ဘုရားငယ္မ်ားလည္းရွိသည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ကို လူဝင္စားေသာသူ မ်ားစြာအနက္ တစ္ပါးၿဖစ္၏။ ေယရႈသည္ဘုရားသားေတာ္မဟုတ္၊ သာမာန္လူသာ ၿဖစ္ၿပီး လူသားမ်ား၏ အၿပစ္အတြက္အေသခံခဲ့ သည္မဟုတ္ပါ။ အၿပစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလာကတြင္အဆိုးႏွင့္အေကာင္း ‘ဒြန္တြဲေန၏။ ကူညီမစမႈ မွန္သမွ်သည္ အေကာင္းၿဖစ္ၿပီး၊ ဆီးတားေႏွာက္ ယွက္မႈမွန္သမွ်သည္ ဒုစရိုက္ၿဖစ္၏။ မိမိ အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းမႈၿဖင့္ မိမိ၏အကုသိုလ္ကို ေခ်ဖ်က္ၿခင္းငွါမစြမ္းႏိုင္ ေၾကာင္းလည္း သိ၏။ ဤဘဝတြင္ ၾကိဳးစား၍မရပါက ေနာင္ဘဝတြင္ ဆက္လက္ၾကိဳးစားႏိုင္ပါသည္။ ေၿဖာင့္မတ္ရာသို႕ေရာက္ဖို႕ဝတ္ၿပဳၿခင္း၊ တရားထိုင္ ၿခင္း၊ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္းအားၿဖင့္ ရႏိုင္ေၾကာင္းယံုၾကည္ၾကပါသည္။

 

အျမင္ကေလးမ်ား

ဗုဒၡဘာသာ၏ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာအေပၚအၿမင္

တစ္ဆူတည္းေသာ ဘုရားရွိၿခင္းကို လက္မခံသကဲ့သို႕ ဖန္ဆင္းၿခင္းကိုလည္း လက္မခံပါ။ သခင္ေယရႈအားဗုဒၶေလာက္ အေရးမပါေသာ ဆရာေကာင္းတစ္ပါးအၿဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။ အၿပစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူတို႕၏ တိုးတက္မႈကိုေႏွာင့္ေႏွးေစေသာ အရာမွန္သမွ်အၿပစ္ၿဖစ္ၿပီး မိမိလြန္က်ဴးေသာအၿပစ္အတြက္ မိမိတြင္သာ တာဝန္ရွိပါသည္။ ေကာင္းရာဘံုသို႕ေရာက္ဖို႕ မိမိ၏ၿပဳမူက်င့္ၾကံအား ထုတ္မႈ အေပၚ၌ သာတည္၏။

 

ခရစ္ယာန္တို႕၏ ယံုၾကည္ခ်က္

Filed under: ဘာသာေလးရပ္ — amayaphay @ 11:40 am
Tags:

ခရစ္ယာန္တို႕၏ ယံုၾကည္ခ်က္

ဘုရားတစ္ဆူတည္းရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ၿပီး ထိုတစ္ဆူတည္းေသာ ထာဝရ ဘုရားသည္ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ ဟူ၍ သံုးပါး တစ္ဆူၿဖစ္သည္။ သံုးပါးတစ္ဆူၿဖစ္ရၿခင္းအေၾကာင္းမွာ တန္ခိုးတူ၊ ဂုဏ္ရည္တူ၊ ထာဝရ တည္ရွိေတာ္မူၿခင္း အတူတူၿဖစ္ၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္ပါသည္။ (မ ၃း၁၃-၁၇၊ ၂၈း၁၉၊ ၂ေကာ ၁၃း၁၄)

လူတြင္ ထာဝရတည္ေသာ အသက္ဝိညာဥ္ရွိၿပီး ခႏၶာမွာ အသက္ ဝိညာဥ္ေခတၱက်ိန္းဝပ္ရာ ယာယီအိမ္သာၿဖစ္ပါသည္။ လူအစစ္အမွန္ မွာ ထာဝရ မေသႏိုင္ေသာ နာမ္ဝိညာဥ္ၿဖစ္ပါသည္။ (က ၁း၂၆၊ ၅း၁၊ ေယာဘ ၃၂း၈၊ တ ၇း၅၉၊ ၁ေကာ ၁၁း၇)

ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ သံုးပါးတစ္ဆူဘုရား၌ တစ္ပါးအပါအဝင္ၿဖစ္ၿပီး ဘုရား စစ္စစ္ၿဖစ္ေတာ္မူ၏။ လူသားတို႕ အၿပစ္အတြက္ ေလာကသို႕ လူ႕ဇာတိခံယူခဲ့ၿပီး အေသ ခံၿခင္းႏွင့္ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ခဲ့ေသာ အရွင္လည္း ၿဖစ္ေတာ္မူ၏။ မ်က္ၿမင္ မရေသာ ဘုရား၏ သ႑ာန္ ေတာ္ကိုသိရန္လူ႕ဇာတိခံယူခဲ့ေသာ လူသား ဘုရားလည္း ၿဖစ္ေတာ မူ၏။ (ေယာ ၁း၁၊ ၁း၁၄၊ ေကာ ၁း၁၅-၁၉၊ ၁ေယာ ၅း၇-၈)

လူသားတိုင္း အပယ္ငရဲမွလြတ္၍ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ေရာက္ရွိရန္ သခင္ေယရႈ ၏ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈ သက္သက္ေၾကာင့္သာ ရရွိ ႏိုင္ေၾကာင္းယံုၾကည္၏။ (တ ၄း၁၂၊ တိတု ၃း၅၊ ဧ ၂း၈-၁၀)

 

ေဂါတမ

Filed under: ဘာသာေလးရပ္ — amayaphay @ 11:40 am
Tags:

ဗုဒၶသည္လည္း တမလြန္ကမၻာမွ ၾကြဆင္းလာေသာ ဘုရားေလာင္း ၿဖစ္သည့္ အတြက္ ဗုဒၶ၏တရားလမ္းသည္မခိုင္လံုဟု ဆိုႏိုင္ ပါသလား?

ေလးအသေခ်ၤႏွင့္ကမၻာတစ္သိန္းက်င့္ခဲ့သည့္ ပါရမီရွင္ ဘုရားေလာင္း ၿဖစ္သည့္အတြက္ ေမြးေမြးၿခင္း လမ္းထေလွ်ာက္ကာ ငါသည္ အၾကီးၿမတ္ဆံုး၊ အဦးဆံုး ဟုေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္ဟု ကြ်န္ေတာ္တို႕သိရပါသည္။ ထိုမွ်ေလာက္ၾကီးၿမတ္ေသာအရွင ္ၿဖစ္ရိုးမွန္လွ်င္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ၿပဳသားေမြးၿပီး စြန္႕ထားခဲ့ရပါသနည္း။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ေတာမထြက္မွီအထိ လူထဲကလူၿဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ ေတာစထြက္စဥ္ ရွစ္ဥသဘအက်ယ္ရွိေသာၿမစ္ၾကီးကို စီးၿမင္းအားအမွတ္ေပးလိုက္သည္ႏွင့္ လႊားကနဲ ခုန္လိုက္ရာ ၿမစ္တစ္ဖက္ကမ္း ကိုေရာက္ေလ၏ဟုဆိုၿပန္၏။ ဘုရားမၿဖစ္မွီ ထိုတန္ခိုး ဘယ္ကရပါသလဲ။ လူသားထဲမွ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ကာ ဘုရားၿဖစ္လာသည့္ လူသား ဘုရားဟုလည္း အခ်ိဳ႕ကဆိုၿပန္ရာ သို႕ဆိုလွ်င္ ဗုဒၶေဟာသည့္ ငရဲ၊ သံုးဆယ့္တစ္ဘံု ႏွင့္ နိဗၺာန္တို႕ကို အဘယ္သူကဖန္တီး ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီးဗုဒၶ ႏွင့္ဘယ္လို ပတ္သက္မႈ ရွိၿပန္ပါသလဲ။ ေနာက္ဆံုးဗုဒၶသည္ လူသားထဲမွ လူသားဘုရားၿဖစ္၏ဟူ၍သာ ေဆြးေႏြး ရာတြင္ အေၿဖထြက္သည့္အတြက္ ဗုဒၶသည္တမလြန္ကမၻာမွလာေသာ အရွင္ မဟုတ္ပါ။ဗုဒၶ၏တရားလမ္း သည္လည္း လူသားထဲမွ လူသားခ်င္း ၿပေသာလမ္းသာလွ်င္ ၿဖစ္ပါ သည္။ဗုဒၶ၏ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားလည္း က်န္ခဲ့ၿပီး ေသၿခင္းတရားကို ေအာင္ၿမင္ခဲ့ၿခင္း မရွိေသာ အရွင္လည္း ၿဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶသည္ မကိုးကြယ္ထိုက္ေသာ အရွင္ႏွင့္ တရားမွားၿပသူဟု မဆိုလိုပါ။ ေရြးခ်ယ္မႈ အပိုင္းကသင့္အပိုင္း သာလွ်င္ ၿဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာကိုတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဗုဒၶအေၾကာင္း (ဘီစီ ၅၆၃-၄၈၃ ခန္႕)

ဗုဒၶသည္အိႏၵိယႏိုင္ငံအေရွ႕ေၿမာက္ဖက္ရွိ နီေပါနယ္စပ္အနီး ကပၸိလဝတ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဘုရင္တစ္ပါး၏ သားေတာ္ ၿဖစ္ပါသည္။ ငယ္စဥ္က တည္းကပင္ ေလာကီစည္းစိမ္ကို တပ္မက္မႈမရွိပါဘဲ တရားကိုရွာ လိုေသာ သေဘာသာ ရွိ၏။ အသက္တစ္ဆယ့္ ေၿခာက္ ႏွစ္အရြယ္တြင္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ၿပီး ပထမသားဦးကို ရခ်ိန္ အသက္ သံုးဆယ္ခန္႕တြင္ ေတာထြက္ခဲ့ပါသည္။ ငါးႏွစ္အတြင္း တရားကိုရရန္ ၿပင္းထန္စြာက်င့္ၾကံအားထုတ္ခဲ့ၿပီး မရသည့္အဆံုး အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ၿဖင့္ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ရာ လူသားတိုင္း က်င့္ၾကံအားထုတ္ႏိုင္ၿပီး နိဗၺာန္သို႕ ေရာက္ႏိုင္ေသာ သစၥာ တရားေလးပါး၊ မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားေတာ္ကို သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္နဲ႕ သိခြင့္ရခဲ့ ပါသည္။  ထို႕ေနာက္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ တို႕ ကင္းၿငိမ္းရာ သစၥာတရားေလးပါး၊ မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားေတာ္တို႕ကို လွည့္လည္ ေဟာၾကားခဲ့ၿပီး ေနာက္လိုက္မ်ားလည္း ရွိလာကာ သက္ေတာ္ရွစ္ဆယ္ အရြယ္တြင္ ပ်ံလြန္ခဲ့ပါသည္။

ဗုဒၶပ်ံလြန္ၿပီးဗုဒၶဘာသာသည္ ဂိုဏ္းငယ္ေလးတစ္ခုအသြင္အၿဖစ္သာ ႏွစ္ေပါင္း သံုးရာခန္႕ တည္ရွိ ေနပါေသာ္လည္း ဘီစီ သံုးရာခန္႕တြင္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အာေသာကဘုရင္မင္း နန္းတက္ခဲ့ ပါသည္။ ထိုဘုရင္မင္းၿမတ္သည္ သူကိုယ္တိုင္ ဗုဒၶကိုကိုးကြယ္ရံုတင္မက သူ႕တိုင္းသူၿပည္သားအားလံုးကိုလည္း ကိုးကြယ္ေစခဲ့ ပါသည္။ ‘ဒါတင္မက အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႕လည္း သာသနာၿပဳမ်ား ေစလႊတ္ ခဲ့ပါ သည္။ အာေသာက ဘုရင္ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဘုရင္မ်ားက ဗုဒၶဘာသာကို လက္မခံဘဲ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ၿပန္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ယခုအခါ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားမွာ မရွိသေလာက္ပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား အခ်ိဳ႕တြင္ေတာ့ ဗုဒၶသာသနာထြန္းကားခဲ့ၿပီး ယေန႕ကမၻာေပၚတြင္ဗုဒၶကို သက္ဝင္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သူလူေပါင္း သန္းေလးရာခန္႕ ပင္ရွိၿပီၿဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာကို ဗုဒၶကတည္ေထာင္ ခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ဗုဒၶသာသနာကို ၿပန္႕ပြါးဖို႕ အဓိကလုပ္ ေဆာင္ခဲ့သူမွာ အာေသာကဘုရင္မင္း ၿဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ မွတ္ သားစရာ တစ္ခုအေနၿဖင့္ဗုဒၶသည္ မည္သည့္စာေပ က်မ္းဂန္ တစ္ခုကိုမွ် ေရးသား မထားခဲ့ပါ။ ဗုဒၶလြန္ၿပီး ၄၅၈ ႏွစ္အၾကာမွ သီဟိုရ္ကြ်န္း(သီရိလကၤာ)တြင္ မင္းၾကီႏွင့္ ရဟန္းမ်ားကၿပန္လည္ၿပဳစု ေရးသားခဲ့ၾကၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ထိုက်မ္းတို႕ကို လူသားအစဥ္ အဆက္လက္ဆင့္ကမ္းအာဂံုေဆာင္ခဲ့ၾကသည္ဟုလည္းဆိုထားပါသည္။

ေယရႈသည္ ထာဝရဘုရား၏ အမႈေတာ္ၿမတ္ ကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၿပီးၿပတ္ခဲ့ၿခင္းမရွိသည့္အတြက္ တမန္ေတာ္မိုဟာမက္ကို ထာဝရဘုရားက ေစလြတ္လိုက္ၿခင္း ၿဖစ္သည္ ဟူေသာအဆိုမွာ  ဟုတ္မွန္ပါသလား?

လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး၏ ၿပဳခဲ့ေသာအမႈႏွင့္ အဆိုအမိန္႕အားၿဖင့္သာလွ်င္ ထိုပုဂိၢဳလ္ သည္အဘယ္ကဲ့သို႕ေသာ ပုဂိၢဳလ္ၿဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ ၿပဳႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ ေမာေရွကို ထာဝရဘုရားေစလႊတ္ေသာတမန္ေတာ္ၿဖစ္ေၾကာင္း ခရစ္ယာန္၊ ဂ်ဴး ႏွင့္ အစၥလမ္ ဘာသာဝင္မ်ား အားလံုးက လက္ခံၾကပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေမာေရွသည္ ထာဝရဘုရားေစလႊတ္ေသာ တမန္ေတာ္ၿဖစ္ေၾကာင္း ထာဝရဘုရားႏွင့္ ဆိုင္သည့္ သဘာဝလြန္ တန္ခိုးနိမိတ္မ်ားႏွင့္ သက္ေသမ်ားတို႕က အခိုင္အမာရွိေနပါသည္။ သို႕ေသာ္ မိုဟာမက္တြင္ ထာဝရဘုရားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အမႈအရာမ်ားႏွင့္ ၿပဳခဲ့ေသာ သဘာဝလြန္ တန္ခိုးနိမိတ္မ်ားမေတြ႕ရလို႕ ၄င္းသည္ ထာဝရဘုရား ေစလႊတ္ ေသာ တမန္ေတာ္ၿဖစ္ၿခင္းကို လူအားလံုးကလက္မခံပါဘဲ အစၥလမ္ဘာသာဝင္မ်ားကသာ လက္ခံၾကၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ေယရႈ ကို လူတို႕ လက္မခံၾကၿခင္းမွာ ေယရႈသည္ဘုရားၿဖစ္ေၾကာင္း ၿပဳခဲ့ေသာအမႈႏွင့္ အဆိုအမိန္႕တို႕ ခိုင္လံုစြာရွိပါလ်က္ ၿငင္းပယ္ ၾကၿခင္း သာလ်င္ ၿဖစ္ပါသည္။