အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ေကာင္းေသာပညတ္တရား December 10, 2009

Filed under: အျပစ္တရား — amayaphay @ 9:09 am
Tags:


ပညတ္တရားသည္ေမာေရွအားၿဖင့္ ဤကမၻာေလာကသို႕ ဝင္ေရာက္ လာၿပီး ထိုပညတ္တရားအားၿဖင့္ လူတိုင္းမွာ အၿပစ္ရွိေၾကာင္းကိုသိရ ပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာတြင္ ဝတ္ၿပဳကိုးကြယ္ၿခင္းဆိုင္ရာ ပညတ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရး ဆိုင္ရာပညတ္ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားပိုင္းဆိုင္ရာပညတ္ ဟူ၍ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္အခ်က္ (၆၁၃) ခ်က္ရွိပါသည္။ ပညတ္တို႕သည္အကုန္အစင္အခ်ိန္တိုင္း က်င့္ရမည္ၿဖစ္ၿပီး တစ္ခ်က္က်ဴးလြန္ မိပါက အလံုးစံုတို႕ကို လြန္က်ဴးရာသို႕ေရာက္ပါသည္။ ဥပမာ၊ စာေမးပြဲတြင္ ငါးဘာသာဂုဏ္ထူးထြက္ေသာ္လည္း တစ္ဘာသာက်က စာေမးပြဲက် ပါသည္။

မေကာင္းေသာအပင္သည္ ေကာင္းေသာအသီးကို မသီးႏိုင္ဟု က်မ္းစာက ဆိုထားသကဲ့သို႕ အၿပစ္သားၿဖစ္ေသာ လူသားတိုင္းတို႕သည္ မိမိကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာ ဘာသာတရား၏ သြန္သင္မႈအတိုင္း ေကာင္းမႈကုသိုလ္ႏွင့္ အက်င့္သီလတို႕ကို ၾကိဳးစားက်င့္ၾကံ အားထုတ္ၾကပါေသာ္လည္း စံခ်ိန္မွီေအာင္ က်င့္ႏိုင္ေသာ လူသား တစ္ဦးေယာက္မွ် ေလာကတြင္မေပၚမရွိေသးပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ႏွင့္ အက်င့္သီလတို႕ကို ၾကိဳးစားက်င့္ၾကံ အားထုတ္သူၿဖစ္ေစ၊ ၾကိဳးစား အားထုတ္မႈ မရွိေသာသူၿဖစ္ေစ ထိုေကာင္းမႈတို႕ၿဖင့္ အၿပစ္မွလြတ္ႏိုင္ၿခင္းငွါမတတ္စြမ္းႏိုင္ၾကပါ။ အၿပစ္သားမ်ားသာ ၿဖစ္ၾကပါသည္။ ဥပမာ ေကာင္းရာဘံုသို႕ ေရာက္ရွိဖို႕ မိမိကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းတို႕ၿဖင့္ ၾကိဳးစားအားထုတ္သူသည္ သမုဒၵရာ၏တစ္ဖက္ ကမ္းသို႕ လက္ၿပစ္ကူးၿပီးသြားဖို႕ၾကိဳးစားသူႏွင့္ တူပါသည္။ လူအခ်ိဳ႕က မီတာတစ္ရာ ကူးႏိုင္မည္ၿဖစ္ၿပီး လူအခ်ိဳ႕က မီတာငါးရာထိကူးႏိုင္သည့္တိုင္ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် တစ္ဖက္ကမ္းသို႕ ေရာက္ႏိုင္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။ ေကာင္းမႈကုသိုလ္မလုပ္ရ ဟု မဆိုလိုပါ၊ ထိုအပိုင္းက ‘ဒုတိယပိုင္းၿဖစ္ပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာက ပညတ္တရား၏ အက်င့္အားၿဖင့္ အဘယ္သူမွ် ေၿဖာင့္မတ္ ရာသို႕မေရာက္ႏိုင္၊ ၿပဳဘူးသမွ်ေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ တို႕သည္လည္း ဘုရားေရွ႕တြင္ ညစ္ေသာအဝတ္ႏွင့္သာတူပါ၏ဟု ဆိုထားပါသည္။ ေကာင္းမႈကုသိုလ္အက်င့္ သီလတို႕ၿဖင့္ ေၿဖာင့္မတ္ရာသို႕ေရာက္ဖို႕ သန္႕ရွင္းေသာဘုရားေရွ႕တြင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ ေနသူသည္ ဥပမာ- အႏူအစိုလက္ႏွင့္သုပ္ေသာ လၻက္သုပ္ႏွင့္တူပါသည္။ လၻက္သုပ္မွာ အလြန္ေကာင္းပါေသာ္လည္း သုပ္ေသာလက္က ႏူေနၿခင္းေၾကာင့္ သန္႕ရွင္းၿခင္းမရွိပါ။

 

အျပစ္၏အဖိုးအခ

Filed under: အျပစ္တရား — amayaphay @ 9:07 am
Tags:

အၿပစ္၏အဖိုးအခအား အဘယ္ကဲ့သို႕ေပးဆပ္ရမည္နည္း ?

အၿပစ္တရား၏ အဖိုးအခမွာ ေသၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ အၿပစ္သားၿဖစ္ေသာ လူသားတိုင္း တစ္ေန႕ ထိုအဖိုးအခကိုေပးဆပ္ရပါလိမ့္မည္။

အာဒံအားဘုရားသခင္က ထိုအပင္၏ အသီးကိုမစားရ စားေသာေန႕တြင္ ဧကန္အမွန္ေသရမည္ဟုဆိုၿပီး အဘယ့္ေၾကာင့္ ခ်က္ၿခင္း ေသမသြားရပါ သနည္း?

ေသၿခင္းဆိုသည့္ (Death) မွာ (Depart) ဆိုေသာစကားမွလာၿပီး ထြက္ခြါသြားသည္ အဆက္ၿပတ္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ ေသၿခင္း သံုးမ်ိဳးရွိပါသည္။ ဘုရားႏွင့္လူ အဆက္ၿပတ္ၿခင္း၊ ခႏၶာႏွင့္ဝိညာဥ္အဆက္ၿပတ္ၿခင္း၊ ဘုရားႏွင့္ ထာဝရအဆက္ၿပတ္ၿခင္း ဟူ၍လည္း အဓိပၸါယ္ရပါသည္။

 

အျပစ္အမ်ိဳးအစား

Filed under: အျပစ္တရား — amayaphay @ 9:05 am
Tags:

အၿပစ္အမ်ိဳးအစား ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသနည္း ?

အၿပစ္အမ်ိဳးအစား ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ ေမြးရာပါ ဗီဇအၿပစ္ (Sin) ႏွင့္ လူတို႕လြန္က်ဴး ေသာဒုစရိုက္အၿပစ္ (Sins) တို႕ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုအၿပစ္၏ အရင္းအၿမစ္ၿဖစ္ေသာ ဗီဇအၿပစ္တရား အေၾကာင္းကို အၿခားမည္သည့္က်မ္းတြင္မွ အေလးေပး ေဖၚၿပထားၿခင္း မရွိပါ။

 

အျပစ္ဟူသည္

Filed under: အျပစ္တရား — amayaphay @ 9:04 am
Tags:

ဘာေတြလုပ္မိလ်င္ အၿပစ္ၿဖစ္ပါသနည္း ?

မေကာင္းတာကိုလုပ္မွ အၿပစ္မဟုတ္ပါ။ ေကာင္းမွန္းသိပါလ်က္ ႏွင့္ မလုပ္မိလွ်င္လည္းအၿပစ္ၿဖစ္ပါသည္။ ထို႕ထက္ သာမက မသိဘဲ လုပ္မိပါကလည္း ရာႏႈန္းၿပည့္အၿပစ္ၿဖစ္ပါသည္။ မသိ၍လုပ္မိသည္ကို ဥပေဒက ခြင့္လႊတ္မည္မဟုတ္ဟူ ေသာ ေလာက ဥပေဒရွိသည့္အတိုင္းပင္ၿဖစ္ပါသည္။ မိမိေသၿပီးမွ တမလြန္၌ တရားစီရင္မည့္အရွင္ေရွ႕သို႕ေရာက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္မသိလို႕ပါဟု အေၾကာင္းၿပ၍ မရေတာ့ပါ။ လူသားတိုင္းကို တမလြန္၌ မိမိအား တရားစီရင္မည့္ ဘုရားအေၾကာင္း ကိုသိၿမင္ႏိုင္ေသာ အသိဥာဏ္ပညာႏွင့္ ယံုေလာက္ေသာ သက္ေသအမ်ားလည္း ဘုရားကလူတို႕အား ေပးထားၿပီးၿဖစ္ပါသည္။ ထိုဘုရားကို သင္မသိပါ ထိုဘုရားကိုသင္ မယံုၾကည္ပါ၊ ထို႕ေၾကာင့္တမလြန္တြင္ စီရင္ၿခင္းခံရလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု မထင္လိုက္ ပါႏွင့္။ တရားရံုးတြင္ တရားခံက တရားသူၾကီးကိုမသိ၍၊ ဥပေဒကိုနားမလည္၍ တရားသူၾကီး၏ အၿပစ္စီရင္ၿခင္းကို လက္မခံႏိုင္ပါဟု ေခ်ပေၿပာဆိုပိုင္ခြင့္မရွိပါ။

 

လူသားအတိုင္းအျပစ္သားလား?

Filed under: အျပစ္တရား — amayaphay @ 9:03 am
Tags:

လူသားတိုင္းဟာအၿပစ္သားေတြခ်ည္းၿဖစ္ပါသလား ?

လူသားတိုင္းသည္ ဘုရားေရွ႕တြင္အၿပစ္နည္းသည္ႏွင့္ မ်ားသည္သာ ကြာၿခားၿပီးအၿပစ္သားမ်ားသာ ၿဖစ္ၾကပါသည္။ ဥပမာ သရက္ပင္ႏွစ္ပင္တြင္ တစ္ပင္က အသီးေပါင္းေၿမာက္မ်ားစြာသီးၿပီး က်န္တစ္ပင္က ငါးလံုးသာသီးပါသည္။ သို႕ေသာ္ သရက္သီးငါးလံုးသာသီးသည့္အတြက္ ထိုအပင္ကို သရက္ပင္မဟုတ္ဟု ေၿပာလို႕ မရပါ။ ကာယကံႏွင့္မွမဟုတ္ပါဘဲ ဝစီကံ၊ မေနာကံတို႕ ႏွင့္ ၿပစ္မွားမိပါကလည္း အၿပစ္ၿဖစ္ပါသည္။

 

အျပစ္ျပဳ၍အျပစ္သားလား?

Filed under: အျပစ္တရား — amayaphay @ 9:02 am
Tags:

လူသည္အၿပစ္လုပ္ၿခင္းေၾကာင့္ အၿပစ္သားၿဖစ္ရသည္မဟုတ္ပါလား?

မဟုတ္ပါ။ လူသည္အၿပစ္သားၿဖစ္၍ အၿပစ္ကိုသင္ေပး စရာမလိုဘဲ လုပ္တတ္ ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ အၿပစ္သား ၿဖစ္ ၿခင္းကပထမ အၿပစ္ လုပ္ ၿခင္းက ဒုတိယၿဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ေရကူးတတ္၍ ဘဲၿဖစ္ ၿခင္းမဟုတ္ပါ။ ဘဲၿဖစ္၍ ေရကူး တတ္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ကေလးမ်ားအား အဘယ္ကဲ့သို႕လိမ္ရမည္ဆိုသည္ကို မည္သူမွ်သင္ေပးစရာမလိုပါဘဲ လိမ္တတ္ၾကပါသည္။ ငယ္ေသာအရြယ္မွစ၍ မိဘ ဆရာသမား တို႕ကို ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးသံုးပါးတို႕ၿဖင့္ ၿပစ္မွားတတ္ၾကပါသည္။ ေနာက္ဆံုး လူသည္ ေမြးကတည္းက ဘာမွ်မလုပ္ပါဘဲႏွင့္ ငုတ္တုပ္ထိုင္ေနပါကလည္း အၿပစ္သား သာလွ်င္ၿဖစ္ပါသည္။

 

ေကာင္းမေကာင္းသိၾကြမ္းရာအသီး

Filed under: အျပစ္တရား — amayaphay @ 9:01 am
Tags:

ဘုရားကေမတၱာရွင္ၿဖစ္၍ လူသားတို႕အားသူ၏ ေမတၱာကိုၿပရန္ ဖန္ဆင္း သည္ဟုဆိုလ်င္ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္အလယ္မွ ေကာင္းမေကာင္း သိကြ်မ္းရာအပင္ ကို အဘယ့္ေၾကာင့္ဖန္ဆင္းထားရသနည္း၊ ထိုအပင္၏ အသီးေၾကာင့္လူသား မ်ား‘ဒုကၡေရာက္ရသည္ မဟုတ္ပါလား?

ဘုရားသည္လူကို အၿခားသတၱဝါမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ သူ႕၏သ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္ အညီဖန္ဆင္းထားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ဘုရားမွာ တရားရွိသလို လူမွာလည္း တရားရွိဖို႕လိုအပ္ပါသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ မစားရ စားလွ်င္ဧကန္အမွန္ေသရမည္ ဟူေသာတရားတစ္ခုကို ေစာင့္ထိန္းရန္ လူသားတို႕ အား ေပးထားၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ထိုတရားမရွိပါဘဲ လူတို႕ကို ေနခ်င္သလိုေနခြင့္ ေပးထားပါက တရားမဲ့ေသာ တိရစၦာန္မ်ားႏွင့္ အတူတူပင္ ၿဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။ ေသရမည္ဟူေသာစကားႏွင့္ ေသၿခင္းတရားသည္ ဘုရား၏ စကားေတာ္ၿဖစ္ၿပီး လူတို႕အၿပစ္က်ဴးလြန္ခ်ိန္မွစ ေလာကသို႕ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

ဘုရားဖန္ဆင္းထားေသာအရာတို႕တြင္ ေန၊ လ၊ ၾကယ္ အစရွိသည္ တို႕လည္းပါဝင္ၿပီး ထိုအရာမ်ား၌ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ခြင့္ မရွိပါ။ ဘုရားထားသည့္ အတိုင္း ေနရၿပီး ဘုရားသားၿဖစ္လာခြင့္လည္း မရွိပါ။ သို႕ေသာ္ဘုရားက လူတို႕ကို ဖန္ဆင္းရာပါ မဟာအခြင့္ အေရးတစ္ခု ေပးထားပါသည္။ ထိုအရာမွာလြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ဆံုးၿဖတ္ပိုင္ခြင့္ၿဖစ္ပါသည္။ သင္၏ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး သင္၏ဆႏၵမပါရွိဘဲ ဘုရားက အတင္းအၾကပ္ ဘာတစ္ခုမွ်မလုပ္ပါ။ သင္၏ဘုရားေပးထားေသာအသိဥာဏ္၊ ခံစားတတ္ေသာႏွလံုးသား၊ ႏွိမ့္ခ်တတ္ေသာ စိတ္တို႕ၿဖင့္ မိမိ၏အရွင္သခင္အစစ္အမွန္ကို သိရွိလက္ခံ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္လာၿခင္းကို ဘုရားကလိုလားပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ေသာသူကို ဘုရားသခင္သည္ ေက်နပ္ဝမ္းေၿမာက္ ပီတိၿဖစ္ေနမည္မွာ အမွန္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။ သူ၏ သားစစ္ သမီးစစ္တို႕ကိုရရွိလို၍ ဘုရားကစြန္႕စားရၿခင္းဟုလည္းဆိုႏိုင္ပါသည္။

အာဒံလုပ္ေသာအၿပစ္အတြက္ေၾကာင့္ လူသားအားလံုး အၿပစ္သားၿဖစ္ရၿခင္း သည္ သဘာဝမက်ပါ။

ငါးစာကိုသာမက္ၿပီး ခ်ိတ္ကိုမၿမင္ေသာ မိခင္ငါးမၾကီးေၾကာင့္ အထဲရွိငါးဥေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ဆံုးရံႈးရပါသည္။ ထိုအရာသည္ အမွန္တရားတစ္ရပ္ ၿဖစ္ပါသည္။

(၁ ေကာ ၁၅း၂၂)

လူသည္ေမြးကတည္းက အၿပစ္သားၿဖစ္လာရၿခင္းဆိုသည္မွာ အဓိပၸါယ္ မရွိပါ။

ကေလးတိုင္း ေမြးလာေသာအခါ ေလာဘ၊ေဒါသ၊ ေမာဟ မ်ား ပါမလာေသာကေလး ေလာကတြင္ရွိပါသလား။ လူသည္ အမိဝမ္းတြင္းမွပင္ အၿပစ္စြဲလ်က္ရွိပါ၏ဟု က်မ္းစာကဆိုပါသည္။ (ဆာလံ ၅၁း၅)

 

လူတိုင္းအျပစ္သားလား?


လူသားတိုင္းသည္ ဘုရားေရွ႕တြင္အၿပစ္နည္းသည္ႏွင့္ မ်ားသည္သာ ကြာၿခားၿပီးအၿပစ္သားမ်ားသာ ၿဖစ္ၾကပါသည္။ ဥပမာ သရက္ပင္ႏွစ္ပင္တြင္ တစ္ပင္က အသီးေပါင္းေၿမာက္မ်ားစြာသီးၿပီး က်န္တစ္ပင္က ငါးလံုးသာသီးပါသည္။ သို႕ေသာ္ သရက္သီးငါးလံုးသာသီးသည့္အတြက္ ထိုအပင္ကို သရက္ပင္မဟုတ္ဟု ေၿပာလို႕ မရပါ။ ကာယကံႏွင့္မွမဟုတ္ပါဘဲ ဝစီကံ၊ မေနာကံတို႕ ႏွင့္ ၿပစ္မွားမိပါကလည္း အၿပစ္ၿဖစ္ပါသည္။

 

အျပစ္တရား

Filed under: အျပစ္တရား — amayaphay @ 8:58 am
Tags:

တရားသံုးပါး(ေရာ ၅း၁၂-၁၅)

၁. အၿပစ္တရား

အၿပစ္တရားသည္ဤေလာကသို႕ ကမၻာဦးလူသား ႏွင့္ လူသားအားလံုး၏ ဖခင္ၿဖစ္ေသာ အာဒံ၏ဘုရားစကား နားမေထာင္ ၿခင္းေၾကာင့္ ဝင္ေရာက္ လာၿပီး အာဒံၿပဳမိေသာအၿပစ္ေၾကာင့္ သန္႕ရွင္းေသာဘုရားႏွင့္ အဆက္ၿပတ္ ကာ အာဒံမွဆင္းသက္ လာေသာ လူသားတိုင္းလည္း သန္႕ရွင္းေသာဘုရား ႏွင့္ အဆက္ၿပတ္ခဲ့ရပါသည္။

အၿပစ္ဆိုသည္မွာ ပစ္မွတ္လြဲေခ်ာ္ၿခင္း၊ဘုရားသခင္၏ သတ္မွတ္စံႏႈန္းကို လိုက္၍မမွီၿခင္းႏွင့္ ဘုရားစကားကိုနားမေထာင္ၿခင္း တို႕ကို အၿပစ္ဟုေခၚပါသည္။  အာဒံသည္ဘုရားသခင္က မစားရဟု တားၿမစ္ထားေသာ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္အလယ္ရွိအသီးကို ယူ၍စားၿခင္း ေၾကာင့္ ဘုရားသားမွ အၿပစ္သားၿဖစ္သြားရၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ အၿပစ္ေၾကာင့္ သန္႕ရွင္းေသာဘုရားႏွင့္ အဆက္ၿပတ္ခဲ့ရၿပီး အာဒံမွ ဆင္းသက္လာေသာ လူသားတိုင္း လည္းဘုရားႏွင့္ အဆက္ၿပတ္ခဲ့ရပါသည္။

မည္သည့္ဘာသာတရားမွ် ေလာကၾကီးတြင္မရွိမွီ အၿပစ္တရားႏွင့္ ေသၿခင္း တရားက ေလာကၾကီးတြင္ အရင္ရွိႏွင့္ၿပီၿဖစ္ပါသည္။ ဘာသာတရားအားလံုး၏ အရင္း အၿမစ္ၿဖစ္ေသာ ထိုအၿပစ္တရားအေၾကာင္းကို မသိမရွိ ပါဘဲ အၿပစ္မွလြတ္ရာလမ္းမွန္ကို ၿမင္ေတြ႕ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ၿမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါကလည္း မွန္ကန္မႈမရွိေသာ စိတ္အထင္သာလွ်င္ၿဖစ္လ်က္ လည္သြားေသာတရားၿဖစ္ေပလိမ့္မည္။