အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားအေၾကာင္း December 10, 2009

Filed under: ဖန္ဆင္းရွင္ — amayaphay @ 10:46 am
Tags:

ေလာကမွာအေဖက သားထက္ၾကီးၿမတ္သကဲ့သို႕ ခမည္းေတာ္ဘုရားက သားေတာ္ေယရႈထက္ၾကီးၿမတ္သည္ မဟုတ္ပါလား ?

သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားအေၾကာင္းကို ထပ္မံရွင္းၿပလိုပါသည္။ လူ႕အၿမင္ ၿဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးတည္းက သံုးေယာက္ ထင္ရွားသည္ဆိုသည္မွာ နားမလည္ ႏိုင္ပါ။ အၿခားဘာသာမ်ားတို႕တြင္လည္း ဤကဲ့သို႕သြန္သင္မႈမ်ိဳး မရွိပါ။ သံုးပါးတစ္ဆူ လံုးသည္ တန္ခိုးတူ၊ အဆင့္အတန္းတူ၊ အခြင့္အာဏာတူၾကေသာ္လည္း လုပ္ေဆာင္ သည့္တာဝန္မ်ားကေတာ့ ကြဲၿပားၾကပါသည္။ (more…)

 

ခ်ိဳ႔တဲ့မႈမ်ား

ေမြးရာပါ ကိုယ္အဂၤါစံုလင္စြာမပါသည့္ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူ မ်ားကို ဘုရားက အဘယ့္ေၾကာင့္ ဖန္ဆင္းသနည္း?

ဘုရားရွင္သည္ ျပည့္စံုေသာ ဘ၀ျဖင့္ ဖန္ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ဘုရားကို ပုန္ကန္ေသာ အက်ိဳးတရားမွ တရားစာေရ၊ ဘုရားစာေရ ဆိုေသာ က်ိန္ျခင္းမွ အို၊ နာ၊ ေသျခင္း တို႔ုျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ျမင္ေတြ႔ေနရေသာ အရာတို႔သည္ အက်ိဳးဆက္ပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေၾကာင္းတရား မနာခံျခင္းကို ဦးစာေအာက္ေမ့ကာ ေနာင္တရက်ပါစို႔…

ဘုရားသည္ အရာအားလံုးကို အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အေကာင္းအတြက္သာ ဘုရား၏ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားရန္ ဖန္ဆင္းထားၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ငွက္မ်ားက ပ်ံသန္းေတးသီၿခင္းၿဖင့္၄င္း၊ ငါးမ်ားက ကူးခတ္ ေဆာ့ကစားၿခင္းၿဖင့္၄င္း၊ ဘုရားဖန္ဆင္း ေသာလက္ရာ တို႕ကို တာဝန္ေက်ပြန္စြာ အလွဆင္ေနၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဘုရားဖန္ဆင္းေတာ္မူသမွ်ကို ဖ်က္စီးေသာသူႏွစ္ဦး ရွိပါသည္။ ထိုသူတို႕မွာ စာတန္ႏွင့္ လူသားမ်ားတို႕ ၿဖစ္ၾကပါသည္။ စာတန္ႏွင့္ လူတို႕ၿပဳခဲ့ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ား၏ အၿပစ္အက်ိဳးဆက္မ်ားေၾကာင့္ ထိုသို႕ၿဖစ္ရၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ကိုယ္လက္ အဂၤါစံုလင္စြာရွိေသာ လူေကာင္းမ်ားထက္ အစြမ္းမ်ားစြာထက္ေသာ၊ စိတ္ခ်မ္းသာေသာ၊ ၾကြယ္ဝ ခ်မ္းသာေသာ၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေလာကတြင္ မ်ားစြာရွိေနပါသည္။ ဘုရားသည္ တရားပါသည္။

 

ဒါ၀င္သီအိုရီ

Filed under: ဖန္ဆင္းရွင္ — amayaphay @ 10:40 am
Tags:

ဖန္ဆင္းၿခင္းကို လက္မခံေသာဒါဝင္၏ ဆင့္ကဲေၿပာင္းလဲၿခင္းသီအိုရီကို သင္ဘယ္လိုၿမင္ပါသလဲ?

မင္းသမီးေလးကို ကယ္တင္ခဲ့ေသာေမ်ာက္ကေလးအား နတ္သမီးက ေရႊမင္းသားေလးအၿဖစ္ ေၿပာင္းလဲ ေပးလိုက္ၿပီး မင္းသမီးႏွင့္ ညားသြားေလသတည္း ဆိုသည့္အေၾကာင္းကို ငယ္စဥ္က ပံုၿပင္အေနၿဖင့္ၾကားသိခဲ့ရေပမည့္ ယေန႕ လူမ်ားတို႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေသာအခါ ထိုေမ်ာက္ေလးသည္အမွန္တကယ္ မင္းသားေလး ၿဖစ္သြားေၾကာင္း သက္ေသၿပလ်က္လက္ခံ ယံုၾကည္ပါမွ သူတို႕က လူရာသြင္းသတည္း။ ထို႕ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္သည္ သူတို႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ သဟဇာတမၿဖစ္ႏိုင္ရၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္ငယ္စဥ္က အတန္းထဲတြင္ သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ အၿငင္းပြါးမႈတစ္ခု ၿဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္က လူသည္ ဘုရားထံက ဆင္းသက္လာေသာ ဘုရားမ်ိဳးၿဖစ္သည္ဟုဆိုၿပီး သူငယ္ခ်င္းက လူသည္ေမ်ာက္က ဆင္းသက္လာသည့္ ေမ်ာက္မ်ိဳး ၿဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ကသူ႕ကို လူသည္ ဘုရားမ်ိဳး ၿဖစ္ေၾကာင္းရွင္းၿပ၍ မရသည့္အဆံုး သူ႕ကို ကြ်န္ေတာ္က ]လူဟာေမ်ာက္က ဆင္းသက္ လာတယ္ဆိုတာကို မင္းကယံုလို႕ အခုမင္းက ေမ်ာက္ရုပ္ေပါက္ေနၿပီး တိရိစၦာန္စိတ္ပါ ဝင္ေနတာ} ဟုလည္းဆိုေရာ သူကမခံဘူး ကြ်န္ေတာ့ကိုၿပန္ ရန္ေတြ႕ပါသည္။ သူကအဲဒီလိုယံုၾကည္လို႕ အဲဒီလိုလိုက္ေၿပာ ၿပန္ေတာ့လည္း စိတ္ဆိုးၿပန္ဆိုေတာ့ ေၾကာင္းက်ိဳးမညီတဲ့ ယံုၾကည္မႈေလးၿဖစ္ေၾကာင္းကို ေၿပာၿပရၿခင္းပါ။ ေမ်ာက္ကေမ်ာက္၊ လူကလူသာၿဖစ္ၿပီး ေမ်ာက္မွလူၿဖစ္ရိုးမွန္က တိရိစၦာန္ရံုမွေမ်ာက္မ်ား ေလွာင္အိမ္တြင္း ၾကာရွည္စြာေနထိုင္ကာ ေသသာေသသြားၾကသည္၊ လူအၿဖစ္သို႕ တၿဖည္းၿဖည္း ေၿပာင္းလဲလာေသာသမိုင္း လံုးဝမရွိပါ။

 

ဖန္ဆင္းရွင္ကိုသိႏိုင္သည္

Filed under: ဖန္ဆင္းရွင္ — amayaphay @ 10:40 am
Tags:

ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရား ရွိေၾကာင္းကို သင္မည္ကဲ့သို႕သက္ေသၿပမည္နည္း? ဤစၾကာဝဠာၾကီးသည္ပင္ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားရွိေၾကာင္း သက္ေသၿဖစ္ ပါသည္။ ပန္ခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ကိုၾကည့္ၿပီး ေရးဆြဲသူ ကိုၿမင္မွယံုမည္ဆိုၿခင္းထက္ ထိုပန္းခ်ီကားသည္ပင္ ေရးဆြဲသူရွိေၾကာင္း ထို႕ထက္ခိုင္လံုေသာ သက္ေသမရွိပါ။ စၾကာဝဠာတည္ရွိ ေနရၿခင္း၏အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လူတို႕ၾကားတြင္ ဆိုၾကေသာ အခ်က္သံုးခ်က္ရွိပါသည္။ ပထမအခ်က္ ဤစၾကာဝဠာၾကီးသည္ ကာလအစဥ္အဆက္ တည္ရွိေနေသာ အရာဟူေသာအဆိုကို သိပၸံပညာရွင္မ်ား လံုဝ လက္မခံပါ။ ၾကယ္စဥ္စုဂလက္စီမ်ား ေရြ႕လ်ားမႈ၊ ေရာင္ၿပန္လိႈင္းထုတ္လႊင့္မႈႏွင့္ အၿခားသက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားအရ ၿဖစ္တည္ခဲ့ေသာအခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ရွိခဲ့ေၾကာင္းကို သိပၸံပညာရွင္မ်ားအားလံုးက ေဖၚၿပထားၿပီး ၿဖစ္ပါသည္။ ကမၻာၾကီးသည္ သိပၸံနည္းက် ရွင္းၿပလို႕ရတဲ့အေၿခအေနထက္ သာလြန္ ခက္ခဲနက္နဲေၾကာင္း သိပၸံပညာက ေနာက္ဆံုး အေၿဖထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ စၾကာဝဠာၾကီး သည္ သဘာဝလြန္ ၿဖစ္ရပ္မ်ားအားၿဖင့္သာလွ်င္ အလြန္အံ့ဩ ဖြယ္ရာ ေကာင္းသည့္ ၿဖစ္တည္ေနမႈဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယအခ်က္အေနၿဖင့္ ဤစၾကာဝဠာၾကီးသည္ မိမိဘာသာ အလိုအေလွ်ာက္ ၿဖစ္တည္လာသည္ ဟူေသာအဆိုကို ဒႆနိကေဗဒ ရႈေထာင့္အရ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာ မရွိပါ။ ဗလာနတိၱသည္ ဗလာနတိၱသာလွ်င္ၿဖစ္ၿပီး မည္သည့္အရာကို ၿဖစ္ေပၚေစမည္ မဟုတ္ပါ။ ၄င္းတြင္ ၿမင္ႏိုင္ၿခင္း၊ အနံ႕ခံႏိုင္ၿခင္း၊ လႈပ္ရွားႏိုင္ၿခင္း၊ ေတြးေခၚႏိုင္ၿခင္းလည္း မရွိလို႕ ၄င္းတြင္ ဖန္တီးႏိုင္ၿခင္းလည္း မရွိပါ။ တတိယအခ်က္အေနၿဖင့္ စၾကာဝဠာၾကီး၏ အၿပင္ဖက္မွ တစ္စံုတစ္ရာ သို႕မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ဦးက ဖန္ဆင္းထားပါသည္ ဟူေသာအဆိုတို႕ၿဖစ္ပါသည္။ ဤစနစ္တက်လည္ပတ္ေနေသာ စၾကာဝဠာၾကီး၏ အၿပင္ဖက္တြင္ စၾကာဝဠာ ထက္ၾကီးၿမတ္ေသာ မဟာ တန္းခိုးၾကီးပုဂိၢဳလ္တစ္ပါးက အရာအားလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထား ပါသည္။ ဖန္ဆင္းၿခင္းလက္ရာေတာ္ေတြကို ေတြ႕ၿမင္ေနရၿပီး ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္ကို မယံုၾကည္ႏိုင္ဘူးဆိုတာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ့အတြက္ဘယ္လိုမွ မၿဖစ္ႏိုင္ပါဘူးဟု နကၡတၱပညာရွင္ ဲသ့ည ြူနညည ၁၉၂၁ က ဆိုခဲ့ပါသည္။ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္ကို လူတို႕ေတြ႕ရွိဖို႕ ဘုရားက အဘယ္ကဲ့သို႕ ၿပဳေပး ခဲ့ပါသနည္း ? ဘုရားက သူ႕ကိုလူတို႕ေတြ႕ရွိရန္ သူကိုယ္တိုင္ပဲ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ဥပမာ ေယရႈဆိုသည့္ လူ႕ခႏၶာကိုယ္ ၿဖင့္ ေလာကသို႕ ၾကြဆင္းလာၿခင္းၿဖင့္၄င္း၊ သူၿပဳခဲ့ေသာအမႈ ႏွင့္ အသက္တာအားၿဖင့္၄င္း၊ ၿပခဲ့ပါသည္။ သူ႕ကို လိုအပ္သူတိုင္းအတြက္ အၿမဲ အဆင္သင့္ ရွိေနပါသည္။ ငါ့ကိုရွာလွ်င္အေတြ႕ခံမည္ဟုလည္း ကတိေပးထားပါသည္။ (ေယရမိ ၂၉း၁၃) သို႕ေသာ္ သင္၏ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး သူ႕ကိုလက္ခံဖို႕ အတင္းအၾကပ္ လုပ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ သင္ကိုယ္တိုင္က ဘုရားကိုမရွာဘဲ မိမိကိုယ္တိုင္ကပင္ ဘုရားၿဖစ္လိုသည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ဘုရားကို သင္ေတြ႕ခြင့္ရလိမ့္မည္မဟုတ္ဘဲ သင့္ကိုယ္သင္သာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

 

ကာဣန မိန္းမက ဘယ္ကလည္း

Filed under: ဖန္ဆင္းရွင္ — amayaphay @ 10:39 am
Tags:

ဘုရားက လူဘယ္ႏွစ္ဦး ဖန္ဆင္းခဲ့ပါသလဲ၊ ကာဣိနက ဘယ္ေနရာမွ ဘယ္လို မိန္းမရသြားတာပါလဲ?

လူႏွစ္ဦးတည္းသာ ဖန္ဆင္းခဲ့ပါသည္။ ေယရႈကိုယ္တိုင္ကလည္း အစအဦး၌ လူႏွစ္ဦးတည္းသာ ဖန္ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ဆိုခဲ့ပါသည္။ (မ ၁၉း၄) ရွင္မႆဲခရစ္ဝင္က်မ္း အခန္းၾကီးတစ္ကို ဖတ္ၾကည့္လွ်င္ အာၿဗဟံမွ ဆင္းသက္လာေသာ ေယရႈ၏ ေဆြေတာ္စဥ္ မ်ိဳးေတာ္ဆက္ စာရင္းဟူမူကား၊ အာၿဗဟံသားဣဇက္ ၊ ဣဇက္သား ယာကုပ္ ဟုအစၿပဳထားပါသည္။ အမွန္မွာ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းကို ၿပန္ေလ့လာၾကည့္ပါက အာၿဗဟံသား ဣဇက္ တစ္ဦးတည္းမဟုတ္ပါ၊ ဣဇက္သားလည္း ယာကုပ္တစ္ဦးတည္း မဟုတ္ပါ။ (ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၂၁း၂၅) တြင္ ထိုအမႈအရာ ရွိသမွ်တို႕ကို အသီးအၿခားေရးထားလွ်င္ ေၿမၾကီးမဆန္႕ႏိုင္ေအာင္ က်မ္းစာ မ်ားၿပားလိမ့္မည္ ဟုထင္မွတ္ၿခင္းရွိ၏ဟု ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ဆိုထားပါသည္။

ထို႕နည္း၄င္း အာဒံ၏ သားသံုးဦးသာရွိသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း (ကမၻာဦးက်မ္း ၅း၄) တြင္ အာဒံသည္ အႏွစ္ရွစ္ရာ အသက္ရွင္၍ သားသမီးမ်ား ကိုၿမင္ေလ၏ဟု ေဖၚၿပထားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္သားသံုးဦးတည္းမဟုတ္ပါ။ ဘီစီ ၁၅၀ဝ ေရာက္ေသာအခါမွ ေမာေရွအားၿဖင့္ ဘုရားက ေမာင္ႏွမခ်င္းမယူဖို႕ ပညတ္ခဲ့ပါသည္။ မယူရဟု ပညတ္ၿခင္းသည္ ယူၾကၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကာဣိနသည္ ၄င္း၏ ညီမေတာ္သူႏွင့္ ယူခဲ့ပါသည္။ အခ်င္းတို႕မ်ားၿပားစြာ ေမြးၾကေလာ့ဟု ဘုရားအမိန္႕ေတာ္ရွိ သည့္အတြက္ လူဦးေရတိုးပြါးဖို႕ စံုဖက္ၾကၿခင္းသာ လွ်င္ၿဖစ္ပါသည္။

အာဒံႏွင့္ ဧဝအၿပင္ အၿခားလူမ်ားကိုလည္း ဘုရားကဖန္ဆင္းထားသည္ဟု ယူဆပါက အာဒံလုပ္ေသာ အၿပစ္ေၾကာင့္ ဘုရား ႏွင့္အဆက္ၿပတ္ခဲ့ၿပီး အာဒံမွ ဆင္းသက္လာေသာလူသားတိုင္း ဘုရားႏွင့္အဆက္ၿပတ္ခဲ့ရသည္ကို အဆက္ရဖို႕ ေယရႈၿပဳေပးခဲ့ေသာ ကယ္တင္ၿခင္းအမႈသည္ ဆက္စပ္မႈမရွိေတာ့ပါ။ သမၼာတရားႏွင့္ လည္း ကိုက္ညီမႈ မရွိေတာ့ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ အာဒံႏွင့္ ဧဝႏွစ္ဦးတည္းမွ လူမ်ားဆင္း၍ သက္လာၿခင္းသာလွ်င္ ၿဖစ္ပါသည္။ (ေရာ ၅း၁၉)

 

ဖန္ဆင္းရွင္ရွိေတာ္မူသည္

ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရား ဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ား

အရာခပ္သိမ္းသည္ ဖန္ဆင္းၿပဳလုပ္သူ လိုအပ္သည္ဟု ခရစ္ယာန္မ်ား၏ အဆိုအရ ဘုရားကိုမည္သူဖန္ဆင္းပါသနည္း?

ေလာကၾကီးတြင္ အၿဖဴႏွင့္အမည္း၊ အေကာင္းႏွင့္အဆိုး၊ အတုႏွင့္ အစစ္ အစရွိသည့္ ဆန္႕က်င္ဖက္တရားမ်ား ႏွင့္ ၿဖစ္တည္ေနပါသည္။ ထိုတရားသေဘာအရ မတည္ၿမဲသည့္ သခၤါရဆိုသည့္တရားရွိသလို ထာဝရတည္ၿမဲသည့္ အစဥ္ထာဝရဆိုသည့္ တရားကလည္း ရွိရမည္ၿဖစ္ေပသည္။ သို႕ေသာ္ လူအခ်ိဳ႕က မတည္ၿမဲေသာတရား၏ ဆန္႕က်င္ဖက္တရားသေဘာအရ ထာဝရ တည္ၿမဲၿခင္းဆိုသည့္ တရားလာရမည့္အစား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားၿခင္းဆိုသည့္ ေၾကာင္းက်ိဳးမညီေသာ တရားသေဘာအယူရွိၾကသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ဖန္ဆင္းရွင္ႏွင့္ ထာဝရဘုရားအေၾကာင္းကို လက္မခံႏိုင္ၿခင္းႏွင့္ ဤေမးခြန္းၾကီး ထြက္ေပၚလာရၿခင္းအေၾကာင္း ၿဖစ္ပါသည္။

ယေန႕မ်က္ၿမင္ရေသာအရာမွန္သမွ်သည္ သခၤါရတရားမ်ား ၿဖစ္ၿပီး တစ္ေန႕ ကြယ္ေပ်ာက္ သြားရမည္ ၿဖစ္ေသာ္လည္း မ်က္ၿမင္မရေသာ သန္႕ရွင္းသည့္ ဘုရားသခင္သည္ ထာဝရတည္ေသာ နာမ္ဝိညာဥ္ (ေယာ ၄း၂၄) ၿဖစ္ပါသည္။ လူအစစ္ အမွန္အမွန္မွာလည္း လူ႕အတြင္းရွိ ထာဝရအသက္ရွင္ႏိုင္ေသာ နာမ္ဝိညာဥ္ၿဖစ္ပါသည္။ မ်က္ၿမင္ရေသာ ၿဖစ္တည္ေနသည့္ အရာအားလံုးတို႕သည္  ၿဖစ္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ တစ္ခ်ိန္ ရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ မ်က္ၿမင္မရေသာ ထာဝရဘုရားက အရာခပ္သိမ္းတို႕ကို ၿဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ထာဝရဘုရားသည္ အနႏၱ အဆံုးအစမရွိေသာ ကမၻာအဆက္ဆက္၏ ဘုရားၿဖစ္သည္ဟု (ဆာ ၉၀း၂) တြင္က်မ္းစာကေဖၚၿပ ထားပါသည္။ ထိုဘုရားကို မည္သူမွ် မဖန္ဆင္းပါ။ ဖန္ဆင္းေပးမည့္သူလည္း မလိုအပ္ပါ။ ထိုအရွင္ကသာလွ်င္ အရာအားလံုးကို ဖန္ဆင္းခဲ့ၿခင္းသာလွ်င္ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ေသာအရွင္ကို ဘုရားအေပါင္း၏ သခင္ ဘုရားသခင္ဟုလည္းေခၚပါသည္။ (ေဟရွာ ၄၄း၂၄၊ ေယာ ၁း၃) ။ ထိုေၾကာင့္ထိုအရွင္က ငါၿဖစ္သည္အတိုင္း ငါၿဖစ္၏ဟု မိန္႕ဆိုခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ (ေရာ ၁၁း၃၃-၃၆)