အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

လူခပ္သိမ္းတို႕သည္ေယရႈခရစ္၏ အက်ိဳးကိုမရွာ December 10, 2009

Filed under: ကြဲျပားျခင္း — amayaphay @ 11:57 am
Tags:

လူခပ္သိမ္းတို႕သည္ေယရႈခရစ္၏ အက်ိဳးကိုမရွာ၊ ကိုယ့္အက်ိဳးကိုသာရွာၾက၏။ (ဖိ ၂း၂၁)

ကြ်န္ေရာင္းဝယ္ေရးစင္ၿမင့္ေပၚတြင္ မိန္းမငယ္တစ္ဦး ဘဝကိုနာၾကည္းစြာနဲ႕ မ်က္ရည္က်ေနပါသည္။ သူ႕အလွည့္ေရာက္ေသာအခါ ေဈးၿပိဳင္ေပးၾကၿပီး အၿမင့္ဆံုး ေဈး၏ ႏွစ္ဆကို လူၾကီးလူေကာင္းတစ္ဦးက ေပးလိုက္ပါသည္။ စင္ၿမင့္ေပၚမွ ထိုအမ်ိဳး သမီးငယ္ကို ေခၚေဆာင္လာၿပီး အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ေပးၿပီးေသာအခါ ကြ်န္ပိုင္ရွင္မ်ားက ထိုလူၾကီးလက္ထဲသို႕ အမ်ိဳးသမီးငယ္အား အပ္ေပးစဥ္ အမ်ိဳးသမီး ငယ္က လူၾကီးမင္း၏မ်က္ႏွာအား တံေတြးႏွင့္ အားရပါးရ ေထြးလိုက္ပါသည္။ လူၾကီးမင္းက တည္ၿငိမ္စြာၿဖင့္ အိတ္ထဲမွ လက္ကိုင္ ပုဝါကိုထုတ္ၿပီး သုတ္လိုက္ပါ သည္။ ၿပီးေနာက္ လူၾကီးမင္းက ]မိန္းမငယ္ ဒီစာခ်ဳပ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိမ္းထားပါ၊ မင္းကိုဘယ္သူမွ ကြ်န္မၿပဳႏိုင္ေတာ့ဘူး၊ မင္းကြ်န္ဘဝကေန လြတ္ေၿမာက္သြားၿပ}ီ ဟုဆိုၿပီး စာခ်ဳပ္ကို မိန္းမငယ္လက္ထဲသို႕ ထည့္ေပးခဲ့ကာ လွည့္ၿပန္သြားပါသည္။ မိန္းမငယ္မွာ ေခတၱမွ်ေတြေဝသြားၿပီး စဥ္းစားကာ လူၾကီးမင္းအေနာက္သို႕ေၿပးလိုက္သြား ပါသည္။ အဲဒီေနာက္ လူၾကီးမင္းေရွ႕တြငဒူးေထာက္ၿပီး ]ကြ်န္မကို ကြ်န္ဘဝကေန လြတ္ေၿမာက္ေစတဲ့ လူၾကီးမင္းရဲ့ လက္ထဲမွာပဲ တစ္သက္လံုးကြ်န္ခံပါရေစ} လို႕ အခြင့္ ေတာင္းခံ လိုက္ပါေတာ့သည္။ဒီလိုပဲ ကြ်ႏု္ပ္တို႕လူသားအားလံုးကို အၿပစ္ကြ်န္ဘဝမွ လြတ္ေၿမာက္ေစခဲ့တဲ့ ေယရႈဘုရားရဲ့ လက္ေတာ္ထဲမွာ ကြ်န္ခံရၿခင္းထက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ေသာအသက္တာ အဘယ္မွာရရွိႏိုင္ပါမည္နည္း။

 

ေပးကမ္လွဴဒါန္းၿခင္းဆိုသည္မွာ

ေပးကမ္လွဴဒါန္းၿခင္းဆိုသည္မွာ

ဘုရင္မၾကီးတစ္ဦးသည္ ေတာတြင္းေလွ်ာက္လမ္းအတိုင္း သာမန္အရပ္သား ဝတ္စံုၿဖင့္ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ေလ့ရွိပါသည္။ တစ္ေန႕ လမ္းေလွ်ာက္ေနစဥ္ မိုးသည္း ထန္စြာ ရြာသြန္းလာသည့္အတြက္ နီးရာတဲတစ္ခုအတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္ခိုနားခဲ့ပါသည္။ မ်ားမၾကာမွီ ထိုတဲပိုင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးႀကီးၿပန္လာပါသည္။ မိုးကလည္း မစဲႏိုင္သည့္ အတြက္ ထိုအမ်ိဳးသမီးၾကီးထံမွ ထီးတစ္လက္ငွါးေပးပါရန္ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့ ပါသည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီးၾကီးက ၄င္း၏ ထီးႏွစ္လက္ရွိသည့္အနက္မွ ထီးအစုတ္ တစ္လက္ကို ငွါးေပးလိုက္ၿပီး စကားမာမာၿဖင့္ ဆက္ဆက္ၿပန္လာေပးဖို႕ အထပ္ထပ္ မွာလိုက္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႕တြင္ ထိုအမ်ိဳးသမီးၾကီး၏ တဲေရွ႕သို႕ ဘုရင့္နန္းေတာ္မွ ၿမင္းရထားမ်ား ဆိုက္ေရာက္လာၿပီး ကိုယ္ရံေတာ္တစ္ဦးက ဘုရင္မၾကီးငွါးသြားသည့္ ထီးကိုၿပန္လာေပးေၾကာင္း ေၿပာၿပီးၿပန္သြားပါသည္။ ထိုအခါမွ ဘုရင္မၾကီးကို အေကာင္းဆံုးမေပးလိုက္ရ၊ ဧည့္မခံလိုက္ရသည့္အတြက္ ေနာင္တၾကီးစြာ ရေလသတည္း။ က်မ္းစာက အငယ္ဆံုးေသာသူ တစ္ေယာက္အားၿပဳသမွ်သည္ ငါ့အား ၿပဳၿပီ။ မင္းၾကီးကငါအမွန္ဆိုသည္ကား သင္တို႕ သည္ ဤသူတို႕တြင္ အငယ္ဆံုးေသာသူ တစ္ေယာက္အား မၿပဳသမွ်တို႕ကို ငါ့အားမၿပဳၾကၿပီဟု ၿပန္၍ မိန္႕ေတာ္ မူလတံ့။(မ ၂၅း၄၅) မိမိရရွိသမွ်၏ဆယ္ဖို႕တစ္ဖို႕ကို ဖယ္ၿပီး ဘုရား၏အမႈေတာ္ေဆာင္၊ မိမိဝန္းက်င္ရွိ  အမွန္တကယ္အကူအညီလိုအပ္ေနေသာ တပါး အမ်ိဳးသားမ်ား၊ (ေယရႈက မိမိဝန္းက်င္ရွိ ခက္ခဲဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေန သူတိုင္းအား လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာမခြဲၿခားဘဲ၊ အယုတ္အၿမတ္မေရြး ေဖးမကူညီ ၿခင္းသည္ ေယရႈကို ကူညီၿခင္းႏွင့္ အတူၿဖစ္၏ဟု ပညတ္ခဲ့ပါသည္။) မိဘမဲ့ႏွင့္ မုဆိုးမတို႕ကို ဝစြာေကြ်းေမြး ေပးကမ္းဖို႕ ဆိုထားပါသည္။(တရား ၂၆း၁၂)

 

ခရစ္ယာန္အသက္တာဆိုသည္မွာ

Filed under: ကြဲျပားျခင္း — amayaphay @ 11:55 am
Tags:

ခရစ္ယာန္အသက္တာဆိုသည္မွာ

လူအခ်ိဳ႕က သင္တို႕သည္ ေကာင္းၿမတ္သည့္ဘုရားကို ကိုးကြယ္သည္ဟုဆိုၿပီး သူတို႕ႏွင့္ မၿခား ဆင္းရဲဒုကၡႏွင့္ ေရာဂါေဝဒနာမ်ား အဘယ့္ေၾကာင့္ ခံစားေနရေသး သနည္းဟု ေမးေလ့ရွိပါသည္။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုႏွင့္ သက္ေသခံလ်က္ ရွင္းၿပရ လွ်င္၊ တစ္ခါက ကင္ဆာေရာဂါကုဌာန၏အထူးခန္းတြင္ လူနာႏွစ္ဦးရွိေနၿပီး ႏွစ္ဦးလံုး မၾကာမွီ ေသဆံုးရမည့္သူမ်ား ၿဖစ္ၾကပါသည္။ လူနာတစ္ဦးက ၄င္း၏ဘဝအတြက္ မေက်မနပ္ၿဖစ္ကာ ယူက်ံဳးမရ ဝမ္းနည္းငိုေၾကြးေနေသာ္လည္း သူ႕နံေဘးမွ လူနာက ေဝဒနာ ခံစားေနရသည့္ၾကားမွ ၄င္းအား အားေပးႏွစ္သိမ့္လ်က္ ေယရႈ အေၾကာင္း ေၿပာၿပၿပီး ဆုေတာင္းေပးေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားလည္း လူသားထဲမွ လူသားေပမို႕ အခက္အခဲ ဒုကၡဆင္းရဲႏွင့္ ေရာဂါေဝဒနာမ်ား ခံစားရႏိုင္ပါ ေသးသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုအရာမ်ားတို႕က ဘုရား၏ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာႏွင့္ ေဝးကြာမသြားေစ ႏိုင္ပါ။ လူတစ္ဦးအေနၿဖင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရမည့္ ေလာကဓံကို မေၾကာက္ေတာ့ၿခင္းသည္ သာ စစ္မွန္ေသာ လြတ္ေၿမာက္ၿခင္းသာတည္း။ ေသၿခင္းတရားသည္ အို နာ ေသၿခင္း ကင္းေဝးသည့္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ ဝင္စားရာ တံခါးတစ္ခ်ပ္သာတည္း။

 

အေျခခံတရားမ်ား

Filed under: ကြဲျပားျခင္း — amayaphay @ 11:13 am
Tags:

ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္တို႕၏တစ္ဦးၿခင္း အေၿခခံ ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ လို႕လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို သိလိုပါသည္?

ဆုေတာင္းၿခင္း၊ က်မ္းစာဖတ္ၿခင္း၊ သက္ေသခံၿခင္း၊ မိသဟာယဖြဲ႕ၿခင္းႏွင့္ ထိုအခ်က္တို႕ကို နာခံ လိုက္ေလွ်ာက္ေသာ အသက္တာ ရွိရပါမည္။ လူတိုင္းတြင္ လူတို႕ၿမင္ႏိုင္ေသာ အၿပင္လူႏွင့္(ကိုယ္ခႏၶာ) လူတို႕မၿမင္ႏိုင္ေသာ အတြင္းလူ(ဝိညာဥ္) ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္း ရွိပါသည္။ ဆုေတာင္းၿခင္းကို ဝိညာဥ္အသက္ရႈၿခင္း၊ က်မ္းစာဖတ္ၿခင္းကို ဝိညာဥ္အစာစားၿခင္း၊ ဘုရား၏ ေကာင္းၿမတ္ေၾကာင္း သက္ေသခံၿခင္းကို ဝိညာဥ္စကား ေၿပာၿခင္း၊ မိသဟာယဖြဲ႕ၿခင္း (အသင္းေတာ္တြင္ပါဝင္ၿခင္း)ကို ဝိညာဥ္ ေလ့က်င္ခန္း လုပ္ၿခင္းဟူ၍ တင္စားထားပါသည္။ ေသေသာသူသည္ အသက္လည္းမရႈ အစာလည္း မစားေတာ့ပါ။ အသက္လည္းမရႈ အစာလည္းမစား (က်မ္းစာမဖတ္၊ ဆုမေတာင္း) ေပမည့္ ခရစ္ယာန္ဟု အမည္တပ္ထားသူ လူေပါင္းမ်ားစြာရွိေနပါသည္။

 

ဘာသာေရးႏွင့္ အစစ္အမွန္

Filed under: ကြဲျပားျခင္း — amayaphay @ 9:25 am
Tags:

စစ္မွန္ေသာ ခရစ္ယာန္ ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းကိုအဘယ္ ကဲ့သို႕ခြဲၿခား သိၿမင္ႏိုင္ပါမည္နည္း ?

ေယရႈဘုရား၏နာမကို အမွီၿပဳ၍ေဟာၾကားၿခင္းႏွင့္ တန္ခိုးနိမိတ္တို႕ကို ၿပဳႏိုင္ၾကေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာ ၿဖစ္ေတာ္မူ၏ဟု ဆိုၿခင္းေၾကာင့္ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာရွိေသာ သူ ႏွင့္ မရွိေသာသူ၊ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာ ရွိေသာအသင္းေတာ္ ႏွင့္ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာ မရွိေသာအသင္းေတာ္တို႕ကို ၾကည့္ၿခင္းအားၿဖင့္ ခြဲၿခားသိၿမင္ႏိုင္ပါသည္။ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာမရွိေသာလူပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာမရွိေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တြင္ ဘုရားသခင္မရွိပါ။ (၁ ေယာ ၄း၈၊ ၁ ေကာ ၁၃)

 

ခရစ္ယာန္ႏွင့္ ေကာင္းကင္

Filed under: ကြဲျပားျခင္း — amayaphay @ 9:23 am
Tags:

ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္တိုင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သားမ်ား ၿဖစ္ၾက ပါသလား?

ေယရႈက ငါ့ကို သခင္သခင္ဟုေခၚေသာသူတိုင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ ဝင္ရလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု မိန္႕ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ေယရႈကို သခင္ဟု ခရစ္ယာန္မ်ားသာ ေခၚၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုက ခရစ္ယာန္မ်ားကို သုေတသနၿပဳလုပ္ၾကည့္ၾကရာ လူတစ္ရာတြင္ ဆယ္ငါးဦးခန္႕သာ စစ္မွန္ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားၿဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ခဲ့ရပါသည္။ ထိုစစ္မွန္ေသာ ခရစ္ယာန္မဟုတ္သူမ်ားထဲတြင္ တရားေဟာ ဆရာမ်ားႏွင့္ တန္ခိုးနိမိတ္ၿပဳႏိုင္ၾကေသာသူမ်ားပင္လွ်င္ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

(မ ၇း၂၁-၂၃)

 

လူႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား

Filed under: ကြဲျပားျခင္း — amayaphay @ 9:23 am
Tags: ,

အပယ္ငရဲမွ ကယ္တင္ၿခင္းခံရေသာသူႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလာကတြင္ လူဘယ္ႏွစ္မ်ိဳး ႏွစ္စားရွိပါသနည္း ?

မိမိကိုယ္ကို ကယ္တင္ၿခင္းရၿပီဟု လူတကာေရွ႕ ႏႈတ္အားၿဖင့္ဝါၾကြား သက္ေသခံေနပါေသာ္လည္း အမွန္တကယ္မရေသးေသာ ပံုသက္ေသေကာင္းမရွိသူ၊ ကယ္တင္ၿခင္း အမွန္တကယ္ရရွိေနေၾကာင္းကို ႏႈတ္အားၿဖင့္ရွင္းမၿပတတ္ေသာ္လည္း ပံုသက္ေသအားၿဖင့္ ေယရႈ၏ တပည့္ေတာ္ၿဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ထင္ရွားသူ၊ ကယ္တင္ ၿခင္းရၿပီးေၾကာင္း မိမိကိုယ္တိုင္လည္း အမွန္တကယ္သိၿပီး အမွန္တကယ္လည္း ရေသာသူ၊ ကယ္တင္ၿခင္း အေၾကာင္းကို သိလည္းမသိ ရရွိၿခင္းလည္း မရွိေသးေသာ သူတို႕ၿဖစ္ၾကပါသည္။

 

ကြဲျပားလူႏွစ္မ်ိဳး

Filed under: ကြဲျပားျခင္း — amayaphay @ 9:19 am
Tags:

ေယရႈကိုကိုးကြယ္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမႈသည္ မည္သည့္အေပၚတြင္ မူတည္ ပါသနည္း ?

ေလာကတြင္ လူေလးမ်ိဳးရွိပါသည္။ လူေရွ႕ ဘုရားေရွ႕တြင္ခ်မ္းသာသူ၊ လူေရွ႕တြင္ခ်မ္းသာၿပီး ဘုရားေရွ႕တြင္ဆင္းရဲသူ၊ လူေရွ႕တြင္ဆင္းရဲေပမည့္ ဘုရားေရွ႕တြင္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေသာသူ (ဥပမာ ေယရႈ၏ ေနာက္လိုက္တမန္ေတာ္မ်ား) ႏွင့္ လူ႕ေရွ႕မွာ ေကာဘုရားေရွ႕တြင္ပါ ဆင္းရဲေသာသူတို႕ၿဖစ္ၾကပါသည္။