အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

စစ္မွန္ေသာ ဝတ္ၿပဳကိုးကြယ္ၿခင္း၏ ႏွလံုးသား December 10, 2009

စစ္မွန္ေသာ ဝတ္ၿပဳကိုးကြယ္ၿခင္း၏ ႏွလံုးသား

မိမိ၏ တိုင္းသူၿပည္သား အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ မနားမေနအလုပ္ၾကိဳးစားေန ေသာ သမၼတၾကီးတစ္ဦးရွိပါသည္။ သူ႕ကိုေတြ႕ဖို႕ လူမ်ားတန္းစီေစာင့္ေနၾကပါသည္။ လူတိုင္းကိုလည္း အၿဖစ္ႏိုင္ဆံုးအကူအညီမ်ားတို႕ကို ေပးခဲ့ပါသည္။ဒီလိုႏွင့္ မုဆိုးမၾကီးတစ္ဦး အလွည့္ေရာက္လာပါသည္။ သမၼတၾကီးကအမ်ိဳးသမီးၾကီးအား ၿပံဳးၿပလ်က္ “ဘာအကူအညီ ေပးရမွာလဲ” ဟု ေမးေသာအခါ “ကြ်န္မက အကူအညီလိုခ်င္ လို႕မဟုတ္ပါဘူး သမၼတၾကီးရဲ့ စိတ္ေစတနာကို ဂုဏ္ၿပဳလိုတဲ့အတြက္ ကြ်န္မတတ္ကြ်မ္း သည့္ပညာၿဖင့္ အေကာင္းဆံုး ကိတ္မုန္႕တစ္လံုးကို ဖုတ္ၿပီး စားဖို႕လာေပးတာပါ”ဟုဆိုပါသည္။ ထိုစဥ္သမၼတၾကီးက ဝမ္းနည္းဝမ္းသာၿဖင့္ မ်က္ရည္က်လ်က္ လူတိုင္း က သူ႕ထံမွ အကူအညီေတာင္းဖို႕ႏွင့္ ရဖို႕ရန္သာလာၾကေပသည္။ ဒီအမ်ိဳးသမီးၾကီးကၿဖင့္ သူ႕အား ေပးဖို႕လာခဲ့သည္ဆိုသည္မွာ အံ့ဩဝမ္းေၿမာက္ဖြယ္ရာပင္ ၿဖစ္ေနပါသည္။ ေသခ်ာတာတစ္ခုက ထိုအမ်ိဳးသမီးၾကီးသည္ အမွန္တကယ္ ဘာမွ် မလိုခ်င္ေသာ္လည္း သူမ်ားထက္ အက်ိဳးထူးမ်ား ရသြားမည္မွာ အမွန္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ထိုေမတၱာ မ်ိဳးၿဖင့္ ဘုရားကိုကိုးကြယ္ဖို႕လိုပါသည္။

 

ခရစ္ယာန္ၿဖစ္ရန္အသက္ၾကီးလြန္းပါၿပီ။

Filed under: ကိုးကြယ္ျခင္း — amayaphay @ 11:31 am
Tags:

ခရစ္ယာန္ၿဖစ္ရန္အသက္ၾကီးလြန္းပါၿပီ။

ခရစ္ယာန္ၿဖစ္ရန္ အသက္အကန္႕အသတ္မရွိပါ။ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို တဖန္ရွာလိုေသာအခါ၊ စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ႏွင့္ရွာလွ်င္ေတြ႕လိမ့္မည္။ (တရား ၄း၂၉)

ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ ရင့္က်က္မႈမရွိေသးပါ။

သင္၏အသက္ပ်ိဳစဥ္အခါပင္ သင့္ကိုဖန္ဆင္းေသာအရွင္ကို ေအာက္ေမ့ေလာ့ (ေဒ ၁၂း၁) ထိုသို႕ စိတ္ခံစားမႈ ရွိေသာ အခ်ိန္ တြင္ သင္၌ဆံုၿဖတ္ရန္ေန႕ရက္ ေရာက္ၿပီ ၿဖစ္ပါသည္။ (ေဟၿဗဲ ၃း၁၃)

ေယရႈကို ယံုၾကည္လက္ခံဖို႕ မခက္ေပမည့္ ေနာက္ပိုင္းၿဖစ္ပ်က္လာမည့္ အရာတို႕အတြက္ စိုးရိမ္ေနရပါသည္။

ေယရႈသည္ ယံုၾကည္သူအား အပယ္ငရဲမွကယ္တင္ရံုမက ေနာက္ပိုင္း အသက္တာကိုလည္း ဆက္လက္ေစာင့္ထိန္း ကြယ္ကာ ေသာအရွင္ၿဖစ္ပါသည္။  (ေယာ ၁၀း၁၁) ေကာင္းေသာအမႈကိုၿပဳစၿပဳေတာ္မူ၍ အဆံုးတိုင္ေအာင္ ၿပဳေတာ္မူမည္။

(ဖိ ၁း၆)

 

ေယရႈ၏အေၾကာင္းအရာတို႕ကို မယံုသကၤာၿဖစ္၏။

Filed under: ကိုးကြယ္ျခင္း — amayaphay @ 11:31 am

ေယရႈ၏အေၾကာင္းအရာတို႕ကို မယံုသကၤာၿဖစ္၏။ ထိုသို႕ၿဖစ္ရၿခင္းမွာ ဘုရားကို မသိမမွတ္လိုသည္ၿဖစ္၍ (ေရာ ၁း၂၈) ဘုရား ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူသည္ ဘုရား ၏ စကားေတာ္ တို႕ကို နားေထာင္တတ္၏။ (ေယာ ၈း၄၇) လူသည္ မိမိကိုးကြယ္ရာကို စစ္ေဆးေရြးခ်ယ္ရန္ တာဝန္ရွိ၏။ (ဆာ၃၄း၈)

 

ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ၿဖစ္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းေသာသူမဟုတ္ပါ။

Filed under: ကိုးကြယ္ျခင္း — amayaphay @ 11:31 am
Tags:

ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ၿဖစ္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းေသာသူမဟုတ္ပါ။

ေယရႈသည္ ေၿဖာင့္မတ္ေသာသူတို႕ကို ေနာင္တသို႕ေခၚၿခင္းငွါ လာသည္ မဟုတ္၊ အၿပစ္ရွိေသာသူတို႕ကို ကယ္တင္ ဖို႕ရန္ ၾကြလာသတည္း။ ေကာင္းေသာသူ ၿဖစ္ဖို႕ ခရစ္ေတာ္ကိုကိုးကြယ္ၿခင္းၿဖစ္၏။ ေကာင္းေသာသူၿဖစ္လို႔ကိုးကြယ္ၿခင္း မဟုတ္ပါ။

မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသၿခင္းသည္ ဒုကၡအေပါင္းမွအၿမန္ဆံုးလြတ္ေၿမာက္ ရန္လမ္းၿဖစ္သည္မဟုတ္ပါလား။

ထိုသို႕ၿပဳၿခင္းသည္ ထာဝရဘုရား၏ စီရင္ၿခင္းကို ၿမန္ဆန္ေစၿခင္းသာ ၿဖစ္၏။ ငါတို႕ရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္ စစ္ေၾကာ ေတာ္မူၿခင္းကို ခံရၾကလိမ့္မည္။ (ေရာ ၁၄း၁၂)

 

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဘာသာတရားကိုင္းရိႈင္းသူၿဖစ္၏။

Filed under: ကိုးကြယ္ျခင္း — amayaphay @ 11:29 am
Tags:

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဘာသာတရားကိုင္းရိႈင္းသူၿဖစ္၏။

သမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္တြင္ တပ္မႈးေကာေနလိအေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထား ပါသည္။ သူသည္ ထာဝရဘုရားကိုေၾကာက္ရြံ႕သူ၊ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းသူ၊ ေပးကမ္း လွဴဒါန္းေသာသူ၊ ပညတ္တို႕ကိုက်င့္ေစာင့္ေသာသူ ၿဖစ္ေသာ္ၿငားလည္း ကယ္တင္ၿခင္းကို မရေသးပါ။ ဘုရားကိုရွာေသာ သူ၏အသက္တာတြင္ ကယ္တင္ၿခင္းရရန္အတြက္ ဘုရားမွေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါးကိုေစလႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး ကယ္တင္ၿခင္း သတင္းစကားကို တမန္ေတာ္ေပတရုထံမွနာယူရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္။ (တ ၁၁ )

 

ငရဲအယူဝါဒႏွင့္ ကယ္တင္ၿခင္း အယူဝါဒကိုေဖၚၿပေပးပါ။

Filed under: ကိုးကြယ္ျခင္း — amayaphay @ 11:27 am
Tags:

ငရဲအယူဝါဒႏွင့္ ကယ္တင္ၿခင္း အယူဝါဒကိုေဖၚၿပေပးပါ။

ဘုရားသည္ လူအေပါင္းတို႕၏ စိတ္ႏွလံုးကိုသိေတာ္မူ၏။ (တ ၂း၅) ေယရႈက မာရ္နတ္ႏွင့္သူ၏ တမန္တို႕ အဖို႕ၿပင္ဆင္ေသာ ထာဝရမီးထဲသို႕ငါ့ထံမွ ခြါသြားၾက ေလာ့။ (မ ၂၅း၄၁) ေၿဖာင့္မတ္ေသာသူတို႕မူကား ထာဝရအသက္ရွင္ရာသို႕ သြားရၾကလတံ့။ (မ ၂၅း ၄၆) ေယရႈကိုယံုၾကည္ၿခင္းၿဖင့္ ေၿဖာင့္မတ္ရာသို႕ေရာက္၏။ (၂ေကာ ၅း၂၁) အခ်ဳပ္အားၿဖင့္ ငါက်င့္ႏိုင္သည္ဆိုသည္ထက္ ေယရႈအားၿဖင့္ေၿဖာင့္ မတ္ၿခင္းတရားကို အမွီၿပဳမႈ မၿပဳမႈအေပၚတြင္သာ ကြာၿခားပါသည္။

 

ဘုရားသည္ေကာင္းၿမတ္သည့္အတြက္မည္သူ႕ကိုမွ်ငရဲသို႕ပို႕မည္မဟုတ္ပါ။

ဘုရားသည္ေကာင္းၿမတ္သည့္အတြက္မည္သူ႕ကိုမွ်ငရဲသို႕ပို႕မည္မဟုတ္ပါ။

က်မ္းစာထဲမွာေတာ့ထိုကဲ့သို႕မဆိုထားပါ၊ ေယရႈကို မွန္ကန္စြာယံုၾကည္မႈ မရွိေသာသူတိုင္းအပယ္သို႕လားရမည္ဟု ဆိုထားပါသည္။ (ေယာ ၁၂း၄၈) ဘုရားက စိတ္ခိုင္မာသည္မဟုတ္ပါ၊ သင္ကသာ စိတ္ခိုင္မာၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ (ေရာ ၂း၅)

 

ကြ်ႏု္ပ္သည္သာ အကြ်ႏု္ပ္၏ အရွင္သခင္ၿဖစ္၏။

Filed under: ကိုးကြယ္ျခင္း — amayaphay @ 11:23 am
Tags:

ကြ်ႏု္ပ္သည္သာ အကြ်ႏု္ပ္၏ အရွင္သခင္ၿဖစ္၏။

လူထင္သည့္အတိုင္းမွန္ေသာလကၡဏာရွိေသာ္လည္း အဆံုး၌ကား ေသၿခင္း သို႕ေရာက္ရာလမ္းတစ္လမ္းရွိေသး၏ (သု၁၄း၁၂)၊ ငါသည္ပညာရွိ၏ဟု ကိုယ္ကို မထင္ႏွင့္ ထာဝရဘုရားကိုေၾကာက္ရြံ႕၍ဒုစရိုက္ကိုေရွာင္ေလာ့။ (သု ၃း၇)

 

တမလြန္အေၾကာင္း နာမလည္ႏိုင္လို႕ လက္မခံႏိုင္ပါ။

တမလြန္အေၾကာင္း နာမလည္ႏိုင္လို႕ လက္မခံႏိုင္ပါ။

အစာအိမ္တြင္းအစာေၿခၿခင္းအေၾကာင္းနားမလည္လို႕ အစာကိုမစားဘဲ ေနပါသလား။ ေလလိႈင္းထဲမွ ရုပ္သံမ်ား အဘယ္ကဲ့သို႕ ေရာက္လာသည္ကို နားမလည္လို႕ တီဗြီကို ဖြင့္မၾကည့္ဘဲေနပါသလား။ လွ်ပ္စစ္အေၾကာင္းနားမလည္ ေပမည့္ ထိုအက်ိဳးကိုသင္ခံစား ေနရသည္ဆိုလွ်င္ သင့္တမလြန္အေၾကာင္း နားမလည္ေပမည့္ တမလြန္အက်ိဳးကိုေတာ့ တစ္ေန႕အမွန္ ခံစားရပါလိမ့္မည္။

လူမ်ားၿပက္ရယ္ၿပဳမည္ကို စိုးရိမ္ပါသည္။

လူမ်ားၿပက္ရယ္ၿပဳမည္ထက္ သင့္ကို စီရင္ပိုင္ေသာအရွင္ႏွင့္ ခြင့္လြႊတ္ပိုင္ေသာ အရွင္ဘုရားသခင္၏ ၿပက္ရယ္ ၿပဳၿခင္းကို ပိုၿပီး ေၾကာက္ရြံ႕အေလးထားသင့္ပါသည္။ (သု ၁း၂၆)

ေယရႈကို ေရြးခ်ယ္ဆံုးၿဖတ္ရန္ အခ်ိန္မေရာက္ေသးပါ။

လူသည္ယေန႕ပင္အဘယ္ကဲ့သို႕ၿဖစ္မည္ကိုမသိႏိုင္ပါ။ ေကာင္းေသာ ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ နက္ၿဖန္ဟူေသာ စကား မရွိပါ။ ယေန႕သည္ပင္ ေရြးခ်ယ္ရန္ အေကာင္းဆံုးေသာအခ်ိန္ၿဖစ္ပါသည္။ (၂ေကာ ၆း၂)

ယခုေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနၿပီး ၿဖစ္သမွ်ကိုရင္ဆိုင္ပါမည္။

ထိုကဲ့သို႕ေသာသူတို႕အတြက္ ေယရႈက အသက္ရွင္စဥ္ မိမိစည္းစိမ္တြင္ ယစ္မူး ေပ်ာ္ပါးလ်က္ ေသေသာအခါ ငရဲသို႕က်သြားေသာ သူေဌးၾကီးႏွင့္ ေလာကတြင္ အသက္ရွင္စဥ္ ဆင္းရဲၿပီး ေသေသာအခါေကာင္းရာဘံုသို႕ ေရာက္သြားေသာ ဆင္းရဲသား လာဇရု အေၾကာင္းအားၿဖင့္ သတိေပးထားပါသည္။ သူေဌးၾကီးခမ်ာ ငရဲမီးအိုင္ အတြင္း ေရတစ္စက္အတြက္ အသနားခံေနရပါသည္။ ေယရႈသည္ မုသာမေၿပာပါ။ (လု ၁၆း၂၅)

 

ဘုရားကို ကိုးကြယ္မႈပံုစံ။

ဘုရားကို ကိုးကြယ္မႈပံုစံ။

ဖန္ဆင္းစက ဘုရားႏွင့္လူ တိုက္ရိုက္ ကိုးကြယ္မိႆဟာယဖြဲ႕ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အၿပစ္တရားဝင္လာၿပီးေနာက္ အၿပစ္သားႏွင့္ သန္႕ရွင္းေသာ ဘုရားၾကား အၿပစ္ေၿဖရာ ယဇ္ပလႅင္ၿဖင့္တဆင့္ခံကိုးကြယ္ရပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ ဘီစီ ၁၅၀ဝ ခန္႕ေမာေရွ လက္ထက္တြင္ တဲေတာ္ၿဖင့္၄င္း၊ ဘီစီ ၁၀ဝ၀ ခန္႕ ေရွာလမုန္မင္းၾကီးလက္ထက္တြင္ ဗိမာန္ေတာ္အားၿဖင့္၄င္း ကိုးကြယ္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုအခါ ေယရႈအားၿဖင့္ ဘုရားႏွင့္တိုက္ရိုက္ကိုးကြယ္ခြင့္ ရၾကၿပီၿဖစ္ၿပီး ယံုၾကည္သူတိုင္းတို႕၏ ႏွလံုးသား အတြင္း၌ ဘုရားက ဝိညာဥ္ေတာ္ အားၿဖင့္ က်ိန္းဝပ္ပါသည္။ (၁ေကာ ၃း၁၆) ေယရႈဘုရား ေလာကသို႕ ပထမအၾကိမ္ ၾကြဆင္းမလာမွီ အထူးေရြးခ်ယ္ခံရ သူမ်ားအေပၚ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္သြန္းေလာင္းၿပီး ထိုသူတို႕မွတဆင့္ ဘုရားက အလုပ္လုပ္ခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုအခါ ေယရႈကို မွန္ကန္စြာ ယံုၾကည္သူတိုင္း သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို ခံယူႏိုင္ၾကၿပီၿဖစ္ပါသည္။ ထိုသူ၏ ခႏၶာကိုယ္ကို ဘုရားက ဗိမာန္ေတာ္အၿဖစ္ အသံုးၿပဳလ်က္ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္အားၿဖင့္ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူ၏။ ထို႕ေၾကာင့္ ယံုၾကည္သူသည္ ဘုရားႏွင့္ ဘုရား၏ တန္ခိုးေတာ္ တို႕ကို၄င္း၊ ဘုရား၏ေကာင္းၿမတ္ၿခင္းႏွင့္ ကယ္တင္ၿခင္း တရားေတာ္တို႕ကို ၄င္း သယ္ေဆာင္သူ ဘုရား၏ သက္ေသမ်ားၿဖစ္ၾကပါသည္။

၈။ စကားလက္ဆံုေၿပာဆိုေဆြးေႏြးၿခင္း

တမလြန္ႏွင့္ပတ္သက္လို႕ ခံစားမႈမရွိပါ။

ကမၻာၾကီးသည္ ခံစားမႈႏွင့္လည္ပတ္ေနသည္မဟုတ္ပါ။ ဆရာဝန္သည္လည္း လူနာ၏ ခံစားခ်က္အေပၚမူတည္ ၍ ကုသၿခင္း မၿပဳလုပ္ပါ။ ထိုနည္း၄င္း တမလြန္ တြင္လည္း သင့္ခံစားခ်က္ရွိမရွိအေပၚမူတည္၍ စီရင္မည္မဟုတ္ပါ။

ခရစ္ယာန္ေတြကိုၾကည့္ၿပီး ခရစ္ေတာ္ကို မကိုးကြယ္ခ်င္ပါ။

ခရစ္ယာန္တိုင္း ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ေရာက္ၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ဤသူမ်ား ေၾကာင့္ကယ္တင္ရွင္ကိုလက္မခံလွ်င္ ဤသူမ်ား နည္းတူ ငရဲသို႕သာသြား ရမည္ၿဖစ္ ေပသည္။ ဤသူတို႕အတြက္ေၾကာင့္ဘုရားသခင္ႏွင့္ သင့္ကိုခ်စ္၍ အသက္ ပင္စြန္႕ေပး ခဲ့ေသာ ေယရႈ ဘုရားကို ၿပစ္ပယ္သင့္ပါသလား။

ေယရႈကို ကိုးကြယ္လွ်င္ စြန္႕လႊတ္ရမည့္အရာမ်ား မ်ားလြန္းသည္။

တခဏသာတည္ၿပီး ေသလွ်င္ပါမသြားသည့္ေလာကအရာမ်ားႏွင့္ ထာဝရ တည္ၿပီး ေပ်ာက္ပ်က္မသြားႏိုင္သည့္ အသက္ဝိညာဥ္ ေကာင္းစားဖို႕အေရး ဘယ္အရာ ကိုးေရြးခ်ယ္သင့္ပါသလဲ။ သဲမႈန္႕ႏွင့္စိန္ပြင့္ ပုလဲအတုႏွင့္ ပုလဲအစစ္ ဘယ္အရာကို ေရြးခ်ယ္မွာလဲ။