အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ေယရႈခရစ္၀င္ December 10, 2009

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 9:31 am
Tags:

ေယရႈသည္ ဖန္ဆင္းရွင္ဟုဆိုလွ်င္ ေယရႈကိုမည္သူဖန္ဆင္းပါသနည္း။ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရား၏အတၴဳပၸတိကိုေဖၚၿပေပးပါ?

ကၾကီး ၏ အေရွ႕တြင္ မည္သည့္ အကၡရာရွိပါသနည္း။ အ၏အေနာက္တြင္ မည္သည့္ အကၡရာရွိပါသနည္း။ အမွန္တရား တစ္ခုသည္ လူသားတို႕၏ ႏွလံုးသား ထဲသို႕ေရာက္ရွိကာ အၿမစ္စြဲလက္ခံယံုၾကည္ႏိုင္ဖို႕ လူတို႕၏ ဦးေႏွာက္အသိကို ၿဖတ္သန္းရပါသည္။ ဒါဆိုလူတို႕၏ ဦးေႏွာက္အသိတရားက ဘယ္ေလာက္ရွိပါသလဲ ဟုဆိုလွ်င္  ရူပေဗဒႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ေဒါက္တာ အိုင္စတိုင္းကလူသည္ စၾကာဝဠာၾကီး တစ္ခုလံုး၏ အပံုတစ္ရာပံုတစ္ပံုထက္နည္းေသာ အသိဥာဏ္ကိုသာပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ဆိုထားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ က်န္ ၉၉% ေက်ာ္သည္ ဘုရား၏ ဥာဏ္ေတာ္ တန္ခိုးေတာ္မ်ားပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ ပညာတစ္ခုတည္းပင္ လူတို႕ေလ့လာ၍ မကုန္ႏိုင္ေသးပါ။ သိပၸံပညာ စတင္တိုးတက္လာေသာအခါ ဘုရားကို အန္တုႏိုင္မည္ဟု လူတို႕စိန္ေခၚခဲ့ၾကေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ စူးစမ္းေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ အံ့မခန္းမကုန္ႏိုင္ မသိႏိုင္ ၿဖစ္ကာ ဘုရားကို ဝန္ခံခဲ့ရေပသည္။

ထိုအနႏၱတန္ခိုးေတာ္ရွင္ဘုရား၏အေၾကာင္းကိုသိဖို႕ ပင္လယ္ေရအားလံုးအား ေရေႏြးခရားအိုးထဲထည့္ဖို႔ ႀကိဳးစားသူႏွင့္တူေပလိမ့္မည္။ ထိုအရွင္၏ အတၳဳပၸတိကို လူတို႔သည္ သိႏိုင္ပါမည္လား။ သိႏိုင္ပါကလည္း ထိုအရွင္သည္ ဘုရားျဖစ္ႏိုင္ပါ မည္လား။ ဘုရားသည္ အလြန္ႀကီးျမတ္လြန္း၍ လူတို႔ႀကံစည္၍ပင္မမွီႏိုင္ပါ။ လူတို႔၏ အက်င့္အႀကံႏွင့္ ဘုရား၏ အက်င့္အႀကံသည္ မိုးႏွင့္ေျမ ကြာျခားသကဲ့သို႔ ကြာျခားေၾကာင္း က်မ္းစားက ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လူသားတိုင္း တို႕၏ မိမိကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာ အရွင္သည္ ဘုရားၿဖစ္ပါသလား သို႕တည္းမဟုတ္ စၾကာဝဠာတစ္ခုလံုး၏ အပံုတစ္ရာပံုတစ္ပံုထက္နည္းေသာ အသိဥာဏ္ကိုသာ ပိုင္ဆိုင္သည့္ လူထဲက လူၿဖစ္ပါသလား ဆိုသည္ကို အက်ိဳးအေၾကာင္းႏွင့္ ခြဲၿခား သိၿမင္တတ္ၾကဖို႕ လိုအပ္ပါသည္။ လူသည္ အကန္႕အသတ္ ေဘာင္တစ္ခု အတြင္းမွာ သာရွိၿပီး ဘုရားဟူသည္ အကန္႕အသတ္မဲ့ေသာ အနႏၱ ၿဖစ္ပါသည္။

ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားကို လူတို႕မၿမင္ဘူးၾကေပမည့္ ေယရႈဟူေသာလူ႕ခႏၶာၿဖင့္ ကမၻာေလာကသို႕ ၾကြလာခဲ့ဘူးပါသည္။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ၏ၿပဳခဲ့ေသာအမႈႏွင့္ အဆို အမိန္႕တို႕ကို ၾကည့္ၿခင္းအားၿဖင့္သာ ထိုပုဂိၢဳလ္သည္ မည္ကဲ့သို႕ေသာသူ ၿဖစ္ေၾကာင္း ကို အသိအမွတ္ၿပဳႏိုင္ပါသည္။ ေယရႈသည္ ဘုရားၿဖစ္ေၾကာင္း ၿပဳခဲ့ေသာအမႈ၊ အဆိုအမိန္႕ႏွင့္ သမိုင္းအေထာက္အထားတို႕က အခိုင္အမာ တည္ရွိေနပါသည္။ (ေဟရွာယ ၅၅း၈၊ ဆာလံ ၁၄း၁၊ ေယာဘ ၁၁း၇)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s