အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

အျပစ္၏အဖိုးအခ December 10, 2009

Filed under: အျပစ္တရား — amayaphay @ 9:07 am
Tags:

အၿပစ္၏အဖိုးအခအား အဘယ္ကဲ့သို႕ေပးဆပ္ရမည္နည္း ?

အၿပစ္တရား၏ အဖိုးအခမွာ ေသၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ အၿပစ္သားၿဖစ္ေသာ လူသားတိုင္း တစ္ေန႕ ထိုအဖိုးအခကိုေပးဆပ္ရပါလိမ့္မည္။

အာဒံအားဘုရားသခင္က ထိုအပင္၏ အသီးကိုမစားရ စားေသာေန႕တြင္ ဧကန္အမွန္ေသရမည္ဟုဆိုၿပီး အဘယ့္ေၾကာင့္ ခ်က္ၿခင္း ေသမသြားရပါ သနည္း?

ေသၿခင္းဆိုသည့္ (Death) မွာ (Depart) ဆိုေသာစကားမွလာၿပီး ထြက္ခြါသြားသည္ အဆက္ၿပတ္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ ေသၿခင္း သံုးမ်ိဳးရွိပါသည္။ ဘုရားႏွင့္လူ အဆက္ၿပတ္ၿခင္း၊ ခႏၶာႏွင့္ဝိညာဥ္အဆက္ၿပတ္ၿခင္း၊ ဘုရားႏွင့္ ထာဝရအဆက္ၿပတ္ၿခင္း ဟူ၍လည္း အဓိပၸါယ္ရပါသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s