အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

အရင္က်သူႏွင့္ ေစာႏွင့္သူ December 10, 2009

Filed under: ခရစ္ယာန္သာသနာ — amayaphay @ 11:11 am
Tags:

ေယရႈက ဗုဒၶေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ဝ ခန္႕မွ ပြင့္တဲ့အရွင္မဟုတ္လား?

ဟုတ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ေယရႈဘုရားလူ႕ဇာတိခံယူမည့္အေၾကာင္းကိုေတာ့ ကမၻာဦးအခ်ိန္ အာဒံအၿပစ္ က်ဴးလြန္ မိခ်ိန္မွ စလို႕ ထိုအၿပစ္ကိုေပးဆပ္ရန္ ဘုရားမွ လူ႕ဇာတိခံယူမည့္အေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာတြင္ ၾကိဳတင္ ေရးသား ထားၿပီးၿဖစ္ ပါသည္။ (က၃း၁၅)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s