အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

သမၼာတရားကို အဘယ္ကဲ့သို႕ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ပါမည္နည္း ? December 10, 2009

Filed under: ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ — amayaphay @ 10:49 am
Tags:

၁) လူသားတိုင္းတို႕သည္ မိမိ၏ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာ ဘာသာတရား၏ ဆိုဆံုးမမႈစံအတိုင္း ၾကိဳးစားက်င့္ၾကံ အားထုတ္ ၾကည့္ပါက သမၼာတရားကို ၿမင္ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ ထိုကဲ့သို႕ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႕က်င့္ၾကံ အားထုတ္ၾကည့္မွ သာလွ်င္ မရႏိုင္မွန္းကိုသျပီး သမၼာတရားကိုၿမင္ဖို႕ လမ္းစကို ရပါလိမ့္မည္။ လူတိုင္းက အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ မိမိကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ရာ ဘာသာတရားကို အထိမခံၾကေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ မိၾက သူမ်ားကေတာ့ အလြန္နည္းပါးလြန္းလွ ပါသည္။ ထို႕ထက္ မိမိကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ၏ အယူဝါဒႏွင့္ တရားဓမၼမ်ားကိုပင္ အကုန္အစဥ္မသိပါ။ ထိုကဲ့သို႕ေသာ လက္ေတြ႕ မရွိသည့္သူအား သမၼာတရား အေၾကာင္းကို ေၿပာၿပပါက လက္ခံႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။  ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းရာသို႕ ေရာက္မွာေပါ့ဟုသာ ဆိုေပလိမ့္မည္။ ထိုထက္ ပိုဆိုးသည္က ငါ့ဘာသာ ငါ့သာသနာကလြဲရင္ က်န္တာလက္မခံဘူးဟုဆိုၿပီး မိမိအသိကို ပိတ္ထားသူ၊ စိတ္မဝင္စားအေလးမထားသူဆိုလွ်င္ အဘယ္ကဲ့သို႕ သမၼာတရားအား သိရွိႏိုင္ပါ မည္နည္း။

၂) လက္ေတြ႕ ၾကိဳးစားက်င့္ၾကံအားထုတ္သူသည္သာ ဘာသာတရားအားၿဖင့္ ေကာင္းရာဘံုသို႕ မေရာက္ႏိုင္မွန္းကိုသိၿပီး သမၼာတရားကို  ရွာလာပါလိမ့္မည္။ သမၼာတရားက သူ႕ကိုပုန္းေနမည္ မဟုတ္ပါ။ လူသားတိုင္း ကိုးကြယ္လိုစိတ္ ေတာ့ရွိၾကၿပီး မိရိုးဖလာအရႏွင့္ မိမိႏွင့္ နီးစပ္ရာ ဘာသာတရားကိုသာ ကိုးကြယ္တတ္ၾက ပါသည္။ မိဘက သားသမီးေရွ႕ေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုး စီမံေပးသည့္လမ္းကို လက္မခံ ၿငင္းဆန္တတ္ေသာ္လည္း မိဘ၏ ကိုးကြယ္ရာကိုေတာ့ လက္ခံသင့္ လက္မခံ သင့္လံုဝ မစဥ္းစားသည့္အၿပင္ ဘာသာတရား အေပၚလည္း ဝတ္ေက်တန္းေက်သာ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၾကသူမ်ားက ပိုမ်ားပါသည္။ လူတို႕သည္ ပစၥည္းတစ္ခုကို ဝယ္ယူရာတြင္ အတုႏွင့္အစစ္ကို ေသၿခာစြာ ခြဲၿခားေလ့လာၿပီး၊ အာမခံခ်က္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ိဳးကိုမွသာ ေရြးခ်ယ္ ဝယ္ယူတတ္ေပမည့္ မိမိကို ထာဝရငရဲႏွင့္ ေကာင္းရာဘံုသို႕ ပို႕ေပးႏိုင္သည့္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္ ကိုေတာ့ ထိုကဲ့သို႕ ဆန္းစစ္ေရြးခ်ယ္ဖို႕ရန္ သတိမဲ့တတ္ၾကပါသည္။ မာရ္နတ္က လူတိုင္း၏ အသိႏွင့္သတိကို ပိတ္ထားၿခင္း ေၾကာင့္လည္းၿဖစ္ပါသည္။ မိမိကိုးကြယ္ရာ အရွင္သည္ တမလြန္အတြက္ အဘယ္မွ် ေလာက္စိတ္ခ်ရေသာ အာမခံခ်က္ကို ေပးႏိုင္ပါသနည္း။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s