အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

သမၼာက်မ္းျမတ္ December 10, 2009

ခရစ္ယာန္တို႕ အၾကြင္းမဲ့နာခံေသာ သမၼာက်မ္းသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္းအဘယ္ ကဲ့သို႕ သက္ေသၿပမည္နည္း ?

အက်ဥ္းခ်ံဳးေဖၚၿပရပါက သမၼာက်မ္းပါ ပေရာဖက္ၿပဳခ်က္မ်ား ငါးပံုသံုးပံုခန္႕ ၿပည့္စံုလာၿပီး က်န္ေသာပေရာဖက္ ၿပဳခ်က္မ်ား လည္း လံုးဝၿပည့္စံုလာမည့္ သက္ေသ မ်ားရွိေနပါသည္။ ဥပမာ ေယရႈဘုရားဒုတိယအၾကိမ္ေလာကသို႕ ၾကြဆင္းလာခ်ိန္နီးလွ်င္ စစ္မက္မ်ား၊ ငတ္မြတ္မႈမ်ား၊ ေၿမငလ်င္မ်ား၊ ကာလနာမ်ားႏွင့္ လူမ်ားခ်စ္ၿခင္းေမတၱာ ေခါင္းပါးလာၾကမည္ဟု ေယရႈဘုရားပေရာဖက္ ၿပဳခ်က္မ်ားအတိုင္း ထိုအမႈတို႕သည္ ႏွစ္စဥ္  အဆေပါင္းမ်ားစြာ တိုးလို႕သာ လာေနၿခင္းတို႕ေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္။

သမၼာက်မ္းပါ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေနရပ္ေဒသမ်ား၊ အၿဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားတို႕ကို ေရွးေဟာင္း သုေတသီမ်ားက တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရာတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္ထက္မက တူးေဖၚေတြ႕ရွိႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ပါသည္။ဓမၼေဟာင္းက်မ္းပါ အၿဖစ္အပ်က္မ်ား၊ ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ လူပုဂိၢဳလ္မ်ား အမွန္ပင္ရွိ ခဲ့ေၾကာင္းကို ဘူမိေဗဒႏွင့္ မႏုႆေဗဒ ပညာရွင္မ်ားက တူးေဖၚေတြ႕ရွိခဲ့ ၾကေပသည္။ ဥပမာတစ္ခုကို ေဖၚၿပရပါက ကမၻာဦးက်မ္း (ကမၻာဦးကာလ) ပါ ဥဖရတ္ၿမစ္ႏွင့္ တိဂရိၿမစ္တို႕သည္ ယေန႕တိုင္ စီးဆင္းလ်က္ရွိၿပီး ေနာဧ၏ ၿမစ္ၿဖစ္ေသာ နိမ္ေရာဒ တည္ခဲ့သည့္ ကာလၿမိဳ႕ကို ေအဒီ ၁၈၈၆ ခုတြင္တူးေဖၚ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ မီလာေဘာရိုး ဆိုသည့္ ေယးလ္တကၠသိုလ္ပါေမာကၡက ပါလက္စတိုင္းေၿမေပၚတြင္ ရွာေဖြတူးေဖၚမႈမ်ား ၿပဳရင္း သမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္ကို ယခင္ထက္ ပိုၿပီးရိုေသေလးၿမတ္လာေသာ သုေတသီ ေတြ တစ္ဦးထက္မကပါဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။

၁၉၄၇ တြင္ ဆားငံအိုင္ေခၚ ပင္လယ္ေသ၏ ကမ္းေၿခတစ္ေနရာရွိ ဂူမ်ားထဲ တြင္ ဘီစီ ၂၀ဝ ခန္႕က ကူးေရးထားေသာ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းကို ၿပန္လည္ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ဧသတာဝတၳဳ မွလြဲၿပီး က်န္က်မ္းမ်ားအားလံုး၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတို႕ကို ၿပန္လည္ တူးေဖၚေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ေယရႈ၏သက္ေတာ္စဥ္အေၾကာင္းကို အမ်ားဆံုး ၾကိဳတင္ ပေရာဖက္ၿပဳ ေရးသားထားသည့္ ေဟရွာယ အနာဂတၱိက်မ္းကိုေတာ့ အစမွအဆံုးတိုင္ တစ္က်မ္းလံုးကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုက်မ္းသည္ လူတို႕၏ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာေရြးခ်ယ္ရာ၌ အေရးအပါဆံုးေသာ သက္ေသက်မ္းမ်ားလည္း ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုပေရာဖက္ၿပဳခ်က္မ်ား အတိုင္း ေယရႈတြင္ၿပည့္စံုခဲ့ပါသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္အေနၿဖင့္ အံ့ဩဖြယ္စုစည္းထားမႈေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၁၆၀ဝ အတြင္းလူေပါင္း ေလးဆယ္ခန္႕က မတူညီေသာတိုက္ၾကီးသံုးခု၊ မတူညီေသာ ဘာသာစကားတို႕ၿဖင့္ ေရးသားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ထို ၆၆ က်မ္းပါ သမၼာက်မ္းသည္ အစီအစဥ္မက်မႈမ်ား၊ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား၊ ေရွ႕ေနာက္ မညီညြတ္မႈမ်ား ရွိလိမ့္မည္ဟု ယူဆရလင့္ကစား စာအုပ္အစမွသည္အဆံုးတိုင္ေအာင္ အံ့ဩဖြယ္ရာ တသမတ္တည္းရွိေနၿပီး အေၾကာင္းအရာပိုင္းတြင္လည္း စည္းဝါးကိုက္၍ ညီညြတ္မႈ ရွိေနေပသည္။

အနာဂတၲိက်မ္းမ်ား ၿပည့္စံုမႈ ရွိလာၿခင္း၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဆိုင္ရာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာ၏ အံ့မခန္း စုစည္းထားမႈမ်ားအရ သမၼာက်မ္းစာ၏ ၿမင့္ၿမတ္သည့္ မူလဇစ္ၿမစ္ႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထား ခိုင္လံုမႈတို႕ကို မယံုၾကည္၍ မရႏိုင္ေပ။ သမၼာက်မ္းစာကို ဘုရား၏ရႈေဒါင့္မွေရး၍ သမိုင္းကို လူကၿမင္ေတြ႕သည့္အတိုင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾက ပါသည္။ က်မ္းစာ၏ ပေရာဖက္ၿပဳခ်က္မ်ား ၿပည့္စံုလာမႈႏွင့္ မွန္ကန္မႈ ရွိေၾကာင္းကို သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားက အတည္ၿပဳေပး ေနၾကပါသည္။

 

One Response to “သမၼာက်မ္းျမတ္”

 1. Antii Jesus Says:

  လူသတ္ခိုင္းတဲ့ထာ၀ရအရွင္
  လူ႕အသက္တစ္ေခ်ာင္းကယ္ေကာင္းပါတယ္ေအ ဟူေသာစကားကို ကၽြန္ေတာ္တို႕တစ္ေတြမၾကာခဏ
  ၾကားေနရပါတယ္။အဲ့ဒီလိုစကားေျပာတဲ့သူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕စိတ္သေဘာထားကို ျခံဳငံုသံုးသပ္ၾကည့္
  မယ္ဆိုရင္အနည္းဆံုးေတာ့အဲ့ဒီလူမွာကိုယ္ခ်င္းစာတရားရွိတယ္ဆိုတာေလာက္ကိုေတာ့ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။
  လူသားေတြမွာကိုယ္ခ်င္းစာတရားေလးေတြကိုယ္စီရွိေနၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေလာကၾကီးကျငိမ္းခ်မ္းေနမွာပါပဲ။
  သူတစ္ပါးအသက္ကိုကယ္တင္ဖို႕နဂိုဗီဇစိတ္ရွိေနတဲ့လူသားေတြကို စိတ္ရိုင္းေတြသြင္းေပးတဲ့သူကိုေတာ့
  ဘယ္သူေတာ္ေကာင္းမွ အားေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး။အၾကံတူဥာဏ္တူေတြသာ အားေပးအားေျမွာက္နဲ႕ လက္ခံၾကမွာပါပဲ။လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူေတာ္ေကာင္းကဲ့ရဲ႕ရွဳတ္ခ်မယ့္ အလုပ္မ်ိဳးေတြကိုေရွာင္ၾကဥ္ လိုတဲ့ စိတ္ေလးေတြရွိမယ္လို႕ယံုၾကည္မိပါတယ္။ဒီၤလိုဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕တစ္ေတြကို မေကာင္းမႈဒုစရို က္ေတြလုပ္ဖို႕တိုက္တြန္းအားေပးအမိန္႕ေပးေနတဲ့သူတစ္ေယာက္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဆရာတင္ထားမွာလား ?ေ၀းေ၀းေရွာင္ၾကဥ္ၾကမလား?ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္လဲလူသတ္တယ္ တျခားေသာ သူေတြကို လည္းလူသတ္ခိုင္းတယ္၊ လူသတ္ဖို႕အားေပးတဲ့သူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ၾသ၀ါဒကိုေရာ ကၽြန္ေတာ္တို႕တစ္ေတြလိုက္နာက်င့္ၾကံၾကမလား?လူသားေတြကိုဖန္ဆင္းထားတဲ့ဖန္ဆင္းရွင္ပါ၊ လူသားေတြကိုအလြန္ခ်စ္ျမတ္နိုးျပီးလူသားေတြရဲ႕ကယ္တင္ရွင္ပါ၊အနႏၱတန္ခိုးရွင္ပါဆိုတဲ့ထာ၀ရဘုရားသခင္ ဆိုတဲ့သူၾကီးကေတာ့ လူသတ္ဖို႕အားေျမွာက္ျပဳထားသလို သူကုိယ္တိုင္လဲလူေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ
  ကိုသတ္ခဲ့ပါတယ္တာကို ကၽြန္ေတာ္ရွင္းရွင္းလင္းလင္းၾကီးတင္ျပပါရေစ။အရင္ဦးဆံုးထာ၀ရၾကီးကိုယ္တိုင္
  လူသတ္ခဲ့ပံုေတြကိုအရင္တင္ျပပါရေစ။

  ဓမၼရာဇ၀င္ပထမေစာင္ (၁ရာ ၆း၁၉)

  ဗက္ေရွမက္ျမိဳ႕သားတို႕သည္ ထာ၀ရဘုရား၏ေသတၱာေတာ္ထဲသို႕ၾကည့္ရွဳမိေသာေၾကာင့္ လူခုႏွစ္ဆ ယ္ႏွင့္လူငါးေသာင္းတို႕သည္ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူျခင္းကိုခံရၾက၏။ထိုသို႕ထာ၀ရဘုရားသည္ၾကီးစြာေသာ လုပ္ၾကံျခင္းအားျဖင့္ ဒဏ္ေပးေတာ္မူေသေၾကာင့္လူမ်ားတို႕သည္ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းၾက၏။

  ၾကီးစြာေသာလုပ္ၾကံျခင္းအားျဖင့္လုိ႕႔ဆိုထားပါတယ္။လူေပါင္းမ်ားစြာကိုသတ္ခဲ့တယ္လို႕အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။
  ေနာက္တစ္ခုကိုဆက္လက္တင္ျပပါဦၤးမယ္။

  ဓမၼရာဇ၀င္ဒုတိယေစာင္ (၂ရာ ၂၄း၂၅)

  ထိုေန႕နံနက္မွစ၍ခ်ိန္းခ်က္ေသာအခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ထာ၀ရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ကာလနာကို
  လြႊတ္လိုက္ေတာ္မူ၍ဒန္ျမိဳ႕မွေဗရေရွဘျမိဳ႕တိုင္ေအာင္ လူခုႏွစ္ေသာင္းေသၾက၏။

  ကမၻာဦးက်မ္း ၃၈း၇

  ယုဒ၏သားဦးဧရသည္ထာ၀ရဘုရားေရွ႕၌ဆိုးေသာသူျဖစ္၍သူ႕ကို ထာ၀ရကြပ္မ်က္ေတာ္မူ၏။

  ထာ၀ရၾကီးကိုယ္တိုင္လူသတ္ခဲ့ပံုေတြကို တင္ျပျပီးေနာက္ ယံုၾကည္သူလူသားမ်ား ကိုလူသတ္ဖို႕အားေပးခဲ့ပံုကိုဆက္လက္တင္ျပပါဦးမယ္။

  တရားေဟာရာက်မ္း (၂၁း၁၈၊၁၉၊၂၀၊၂၁)

  ပုန္ကန္ေသာသားကိုသတ္ပါ

  အဘ၌ဆိုးသြမ္းပုန္ကန္ေသာသား၊မိဘစကားကိုနားမေထာင္၊မိဘတို႕ဆံုးမေသာ္လည္း မနာခံေသာသား
  ရွိလွ်င္၊မိဘတို႕သည္ထိုသားကိုဆြဲကိုင္၍ျမိဳ႕၌အသက္ၾကီးေသာသူတို႕ရွိရာျမိဳ႕တံခါး၀သို႕ေဆာင္ခဲ့ျပီးလွ်င္
  ၊အကၽြနု္ပ္တို႕သားသည္ ဆိုးေသာသူ၊ခက္ထန္ေသာသေဘာရွိ၍ အကၽြနု္ပ္တို႕စကားကိုနားမေထာင္ေသာ သူျဖစ္ပါ၏။စားၾကဴးသူ၊ေသာက္ၾကဴးသူျဖစ္ပါ၏ဟု ျမိဳ႕၌အသက္ၾကီးသူတို႕အားေလွ်ာက္ဆိုရ
  မည္။ျမိဳ႕သားေယာက္်ားအေပါင္းတို႕သည္ထိုသားကိုေက်ာက္ခဲႏွင့္ ပစ္၍အေသသတ္ ရၾကမည္။ ထိုသို႕သင္တို႕တြင္ဒုစရိုက္အျပစ္ကိုပယ္ရွားသျဖင့္ ဣသေရလအမ်ိဳးအေပါင္းတို႕ သည္ထိုသတင္းကိုၾကား ၍ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းရွိၾကလိမ့္မည္။

  ကဲဗ်ာ လူသတ္ခိုင္းတဲ့ဘုရားျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုမွျငင္းနိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ေလာကၾကီးမွာ အေကာင္းဆံုးက်မ္းစာပါဆိုတဲ့ဟာၾကီးထဲမွာ ဒီလိုဟာမ်ိဳးေတြပါေနတယ္ဆိုတာ သတိျပဳၾကပါ ။ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းတို႕ျဖင့္ျပည့္ေနပါတယ္။ေနာက္ထပ္ေရးသားမယ့္ပို႕စ္ေတြမွာ ထာ၀ရၾကီးက သူ႕ကိုဘယ္လိုယဇ္ပူေဇာ္ရမယ္ သူဘယ္လိုေဒါသၾကီးတယ္ဆိုတာေတြကို ဆက္လက္တင္ျပပါဦးမယ္။


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s