အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

သက္ေသခံခ်က္မ်ား December 10, 2009

Filed under: သက္ေသခံခ်က္မ်ား — amayaphay @ 9:54 am
Tags:


သင္တို႕သည္ငါ၏သက္ေသၿဖစ္ၾက၏။

ထိုသို႕မရွိေသာ္လည္း သင္တို႕အေပၚသို႕ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ဆင္းသက္ေသာအခါ သင္တို႕သည္ တန္ခိုးကို ခံရ၍—ေၿမၾကီးစြန္းတိုင္ေအာင္ ငါ၏သက္ေသၿဖစ္ၾကလိမ့္မည္။(တ၊ ၁း၈)

အကြ်ႏု္ပ္ကိုးကြယ္ေသာဘုရားသည္အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာဘုရားၿဖစ္ၿပီး မေန႕ယေန႕ ေနာင္ကာလ မေၿပာင္းလဲ ေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္၏ ကိုယ္ေတြ႕ၿဖစ္ရပ္မ်ားၿဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဝငွသက္ေသခံလိုပါသည္။

ကြ်န္ေတာ့္၏တစ္ခ်ိန္ကအသက္တာ

ကြ်န္ေတာ္ငယ္စဥ္ကစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းကိုသာ စိတ္ဝင္စားၿပီး လုပ္ငန္းမ်ိဳးစံု လုပ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ပင္လယ္ ငါးဖမ္းစက္ေလွ လုပ္ငန္း တြင္ရွယ္ယာဝင္ ႏွင့္စာေရးအၿဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ တစ္ေန႕ပင္လယ္ထဲတြင္ညဖက္ ငါးဆြဲေနစဥ္ ပင္လယ္ထားၿပ ေလွမ်ား၏ ဝိုင္းလိုက္ၿခင္းကို ခံရပါသည္။ မႏွစ္က ကြ်န္ေတာ့အစ္ကို ဝမ္းကြဲတစ္ဦးမွာလည္း ထိုသူတို႕၏ လက္ခ်က္ၿဖင့္ဆံုးပါးသြားခဲ့ရၿပီးယခု ကြ်န္ေတာ္ လည္း ေသမင္းႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရပါၿပီ၊ ကြ်န္ေတာ္ေသရင္ဘယ္ကိုသြားရမွာလဲဟု စဥ္းစားမိ ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ အသက္ကလည္းငယ္ၿပီး ဘာေကာင္းမႈကုသိုလ္မွလည္း ေကာင္းစြာမလုပ္ရေသးပါ။ ထိုစဥ္ က်မ္းစာေတာ္ၿမတ္ တစ္ခ်က္ကိုသတိရမိပါသည္။ ေယရႈသည္အၿပစ္ရွိ ေသာသူတို႕ကိုကယ္တင္ၿခင္းငွါ၊ ဤေလာကသို႕ၾကြလာေတာ္မူ သည္။ (၁တိ ၁း၁၅) ထိုက်မ္းခ်က္က အံ့ဩဖြယ္ရာပင္၊ လူမ်ားေၾကာက္လန္႕ေနခ်ိန္တြင္ ကြ်န္ေတာ့အားၿငိမ္သက္ ၿခင္းအၿပည့္ေပးခဲ့ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္သည္ တမလြန္သို႕ မိမိ၏ေကာင္းမႈကုသိုလ္ အက်င့္သီလ အားၿဖင့္ သြားေနသူမဟုတ္၊ မိမိ၏ အက်င့္သီလၿဖင့္ ေကာင္းရာသို႕ ေရာက္ဖို႕ရန္ မလံုေလာက္ေၾကာင္းကိုသိၿပီး လူမ်ားေရွ႕တြင္ ေယရႈကိုမိမိ၏ ကယ္တင္ရွင္ႏွင့္ အသက္သခင္အၿဖစ္ ဝန္ခံခဲ့သူၿဖစ္ ပါသည္။ ယခုကြ်န္ေတာ္ေသပါက ေယရႈႏွင့္ေတြ႕လွ်င္ ကြ်န္ေတာ့မွာ ေၿပာစရာစကား ရွိပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေယရႈဘုရား မိမိ အတြက္ ၿပဳေပးခဲ့ေသာ အမႈကို လက္ခံယံုၾကည္ၿပီး ေရာက္လာသူ ၿဖစ္ေၾကာင္းေၿပာပါမည္။ သို႕ေသာ္ဘုရားၿပဳေပး ခဲ့ေသာအမႈကိုလက္ခံခဲ့ၿပီး ဘုရားရဲ့ အလိုေတာ္ကိုေတာ့မေဆာင္ခဲ့ရေသးပါ။ ဘုရား၏ အလိုေတာ္မွာ လူသားတိုင္းကယ္တင္ၿခင္းသို႕ေရာက္၍၊ သမၼာတရားကိုသိဖို႕ရန္ ၿဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ဘုရားသခင္သည္ကြ်န္ေတာ့ကိုအသက္ ဆက္ရွင္ခြင့္ ေပးမည္ဆိုလွ်င္ ဘုရား အလိုေတာ္အတိုင္းအသက္ရွင္ဖို႕ႏွင့္ တပ္အားသ၍ အမႈေတာ္ ေဆာင္ရန္ ဂတိၿပဳဆုေတာင္း ခဲ့ၿပီး နာရီဝက္ခန္႕ၾကာေသာအခါ လံုၿခံဳေရးရွိရာ ကြ်န္းအနီးသို႕ နီးကပ္လာ၍ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ကင္းေဝးရာသို႕ ေရာက္ခဲ့ၿပီး အားလံုးလည္း အသက္ေဘးမွ လြတ္ေၿမာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s