အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းသက္ေသ December 10, 2009

ေယရႈဘုရားေသၿခင္းမွ အမွန္တကယ္ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ေၾကာင္း အဘယ့္ေၾကာင့္အတတ္ေၿပာႏိုင္ ရပါသနည္း?

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္က လူထုေရွ႕တြင္ ေယရႈဘုရားကို လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚ၌ အေသသတ္ၿပီး ေၿမ‘ျမႇဳပ္ သၿဂႋဳဟ္ခဲ့ပါသည္။ သူ႕ေနာက္လိုက္ မ်ားမေၿပာႏွင့္ သူ႕တပည့္ေတာ္ရင္းမ်ားပင္ သူ႕ကို ေက်ာခိုင္းခဲ့ၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ မၾကာလိုက္ပါ ထိုၿမိဳ႕၌ပင္ ခရစ္ယာန္တည္းဟူေသာ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခု ရုတ္တရက္ေပၚေပါက္ၾကီးထြား လာပါသည္။ သူတို႕အားလံုးက ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ ခဲ့ေသာ အရွင္ေယရႈကို ၿမင္ေတြ႕ရရံုမွ်မက သူတို႕ႏွင့္အတူ ရက္ေပါင္း ၄၀ ပင္ေနထိုင္ ခဲ့သည္ဟု တညီတညြတ္တည္း ဆိုၾက၏။

ထိုအခ်ိန္အခါတြင္ ခရစ္ယာန္ဟု လူတို႕သိလိုက္သည္ႏွင့္ ၿပင္းထန္စြာၫွင္းပန္း ႏွိပ္စက္ အေသသတ္ၿခင္းကို ခံၾကရပါသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုသူတို႕သည္ ေယရႈကို ယံုၾကည္မႈမ်ား စြန္႕မသြားၾကသည့္အၿပင္ အသက္ေပး၍ ကိုးကြယ္ၾကၿခင္းအား သမိုင္း တြင္အထင္အရွား ေတြ႕ရပါသည္။ မမွန္ကန္ေသာ ၿဖစ္ရပ္တစ္ခုအတြက္ တစ္စံုတစ္ဦး သည္ သိလ်က္ႏွင့္ပင္ စိတ္ပါလက္ပါ အေသခံလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။  ေယရႈဘုရားကို ထင္ေပၚစြာ ကိုးကြယ္ခြင့္မရသည့္အတြက္ ေၿမေအာက္ သခ်ႋဳင္းဂူမ်ားၾကားတြင္ တိတ္ဆိတ္စြာ စုေပါင္းကိုးကြယ္ဝတ္ၿပဳ ခဲ့ၾကရပါသည္။  ကာတာကြမ္ (ေၿမေအာက္) အသင္းေတာ္ဟုလည္း ေခၚပါသည္။ ေရာမေခတ္တြင္ သခ်ႋဳင္းဂူမ်ားကို ေၿမေအာက္တြင္ အခန္းမ်ားစြာႏွင့္ ေၿမေအာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ပံုစံၿဖင့္ သၿဂႋဳဟ္ေသာအေလ့ရွိပါသည္။ ထိုဂူမ်ားၾကားတြင္ ခရစ္ယာန္တို႕ ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ကာတာကြမ္၏ အဓိပၸါယ္မွာ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ သခ်ႋဳင္းဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ ၫွင္းပန္းႏွိပ္စက္ သတ္ၿဖတ္ၿခင္းခံၿပီး ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကရေသာ ကာလမွာ ဆယ္ႏွစ္မဟုတ္ပါ၊ ႏွစ္တစ္ရာ လည္းမကပါ ႏွစ္ေပါင္း သံုးရာေက်ာ္သည္အထိ ႏွိပ္စက္ခံၾကရသည့္ၾကားမွ ေပ်ာက္ပ်က္ မသြားသည့္အၿပင္ တိုးလို႕သာလာပါသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္အေနၿဖင့္ ေယရႈဘုရား ေလာကသို႕ၾကြဆင္းလာၿပီး လူသားအားလံုးအၿပစ္အတြက္ ကိုယ္စား အေသခံကာ ရွင္ၿပန္ ထေၿမာက္မည့္အေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာတြင္ ပေရာဖက္မ်ားက ၾကိဳတင္ ပေရာဖက္ၿပဳခဲ့ၾကပါသည္။ သမၼာက်မ္းပါ အေၾကာင္းအရာတို႕သည္ စိတ္ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ပေရာဖက္တို႕၏ ၾကိဳတင္ ေဟာေၿပာခဲ့မႈမ်ား မွန္ကန္ၿပည့္စံုမႈရွိၿခင္း၊ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ  ေရွးေဟာင္း သုေတသန ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈမ်ား၏ မွန္ကန္ေသာ အေထာက္အထားႏွင့္ ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ၿပင္ပသမိုင္း ပညာရွင္တို႕၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ေယရႈသည္ အမွန္တကယ္ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ခဲ့ေၾကာင္း ဆိုႏိုင္ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ေယရႈဘုရား ကိုယ္ေတာ္တိုင္ကလည္း လူတို႕အၿပစ္အတြက္ အေသခံမည့္အေၾကာင္းႏွင့္ သံုးရက္ေၿမာက္ေသာေန႕မွာ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္မည့္ အေၾကာင္း အေသမခံမွီကပင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ၾကိဳတင္၍ ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္အေနၿဖင့္ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ သက္ေသပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ ၾကီးပြါးခ်မ္းသာေရးတို႕သည္သာ ကြ်န္ေတာ့္ အေရးဟု မွတ္ယူထားသူသည္ ယခုအခါ ေလာကီလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးထက္ ေသၿခင္းမွ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ခဲ့သည့္ တစ္ပါးတည္း ေသာ လူသားတိုင္းတို႕၏ ကယ္တင္ရွင္ ေယရႈဘုရားအေၾကာင္း လူအမ်ား ၾကားသိေရး သည္သာ ကြ်န္ေတာ့္အေရး ၿဖစ္သြားေစသည့္ ေၿပာင္းလဲမႈက ယေန႕တိုင္သူ႕ကို ယံုၾကည္သူ၏အထဲမွ ဝိညာဥ္ေတာ္အားၿဖင့္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အသက္ရွင္သည့္ ေယရႈဘုရားေၾကာင့္သာတည္း။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s