အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ဒါ၀င္သီအိုရီ December 10, 2009

Filed under: ဖန္ဆင္းရွင္ — amayaphay @ 10:40 am
Tags:

ဖန္ဆင္းၿခင္းကို လက္မခံေသာဒါဝင္၏ ဆင့္ကဲေၿပာင္းလဲၿခင္းသီအိုရီကို သင္ဘယ္လိုၿမင္ပါသလဲ?

မင္းသမီးေလးကို ကယ္တင္ခဲ့ေသာေမ်ာက္ကေလးအား နတ္သမီးက ေရႊမင္းသားေလးအၿဖစ္ ေၿပာင္းလဲ ေပးလိုက္ၿပီး မင္းသမီးႏွင့္ ညားသြားေလသတည္း ဆိုသည့္အေၾကာင္းကို ငယ္စဥ္က ပံုၿပင္အေနၿဖင့္ၾကားသိခဲ့ရေပမည့္ ယေန႕ လူမ်ားတို႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေသာအခါ ထိုေမ်ာက္ေလးသည္အမွန္တကယ္ မင္းသားေလး ၿဖစ္သြားေၾကာင္း သက္ေသၿပလ်က္လက္ခံ ယံုၾကည္ပါမွ သူတို႕က လူရာသြင္းသတည္း။ ထို႕ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္သည္ သူတို႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ သဟဇာတမၿဖစ္ႏိုင္ရၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္ငယ္စဥ္က အတန္းထဲတြင္ သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ အၿငင္းပြါးမႈတစ္ခု ၿဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္က လူသည္ ဘုရားထံက ဆင္းသက္လာေသာ ဘုရားမ်ိဳးၿဖစ္သည္ဟုဆိုၿပီး သူငယ္ခ်င္းက လူသည္ေမ်ာက္က ဆင္းသက္လာသည့္ ေမ်ာက္မ်ိဳး ၿဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ကသူ႕ကို လူသည္ ဘုရားမ်ိဳး ၿဖစ္ေၾကာင္းရွင္းၿပ၍ မရသည့္အဆံုး သူ႕ကို ကြ်န္ေတာ္က ]လူဟာေမ်ာက္က ဆင္းသက္ လာတယ္ဆိုတာကို မင္းကယံုလို႕ အခုမင္းက ေမ်ာက္ရုပ္ေပါက္ေနၿပီး တိရိစၦာန္စိတ္ပါ ဝင္ေနတာ} ဟုလည္းဆိုေရာ သူကမခံဘူး ကြ်န္ေတာ့ကိုၿပန္ ရန္ေတြ႕ပါသည္။ သူကအဲဒီလိုယံုၾကည္လို႕ အဲဒီလိုလိုက္ေၿပာ ၿပန္ေတာ့လည္း စိတ္ဆိုးၿပန္ဆိုေတာ့ ေၾကာင္းက်ိဳးမညီတဲ့ ယံုၾကည္မႈေလးၿဖစ္ေၾကာင္းကို ေၿပာၿပရၿခင္းပါ။ ေမ်ာက္ကေမ်ာက္၊ လူကလူသာၿဖစ္ၿပီး ေမ်ာက္မွလူၿဖစ္ရိုးမွန္က တိရိစၦာန္ရံုမွေမ်ာက္မ်ား ေလွာင္အိမ္တြင္း ၾကာရွည္စြာေနထိုင္ကာ ေသသာေသသြားၾကသည္၊ လူအၿဖစ္သို႕ တၿဖည္းၿဖည္း ေၿပာင္းလဲလာေသာသမိုင္း လံုးဝမရွိပါ။

 

One Response to “ဒါ၀င္သီအိုရီ”

  1. great Says:

    မင္းက ခ်ီးထုတ္ပါကြာ ။ ဥာဏ္မရွိတဲ့ေကာင္မို ့ ကယ္တင္မယ္ဆိုတာကိုယံုေနတာ ။ ငါကေတာ့ ကိုယ့္အားကိုယ္ကို ့းပဲ ။


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s