အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

တိဘက္သို႔သြားခဲ့ျခင္းရွိမရွိ December 10, 2009

Filed under: ၁၈ ႏွစ္ အေျဖလႊာ — amayaphay @ 9:32 am
Tags:

ေယရႈသည္ တိဘက္ဘုန္းၾကီးထံတြင္ သြားေရာက္ တပည့္ခံခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ဟုတ္ပါသလား?

စာအုပ္တစ္အုပ္တြင္ ေယရႈသည္ တိဘက္တိုင္းၿပည္သို႕သြားေရာက္ကာ ဘုန္းၾကီးထံတြင္ တပည့္ခံခဲ့ၿပီး ေယရႈကိုယ္တိုင္က သူ၏က်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳ မ်ားတို႕ကို စာရြက္တစ္ရာေပၚတြင္ေရးမွတ္ကာ ဘုန္းၾကီးကို ကန္ေတာ့ခဲ့ေၾကာင္းေရးသား ထားပါသည္။

တိဘက္တိုင္းၿပည္ကိုဘုရင္ဆရိုက်န္းက ေအဒီ(၇၀ဝ) ေက်ာ္မွတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး တိဘက္သို႕ ဗုဒၶသာသနာသည္ ေအဒီ ၆၅၀ ခန္႕မွေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သမိုင္း ပညာရွင္ မ်ားက မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသည္။ ေယရႈသည္ ေအဒီ (၃၀) ခန္႕တြင္ မိမိၾကြၿမန္းလာရာ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ ၿပန္သြားခဲ့ၿပီၿဖစ္ပါသည္။

စာရြက္ကို ေအဒီ (၂၀ဝ) ခန္႕မွ တရုတ္ၿပည္တြင္စတင္တီထြင္ကာ အသံုးၿပဳခဲ့ၾက ပါသည္။ ထိုေခတ္အခါက စာေပကို သားေရလိပ္၊ ေပလိပ္၊ ေက်ာက္ၿပား၊ ရႊံ႕ၿပား၊ နံရံတို႕ကို အသံုးၿပဳကာ ေရးသားခဲ့ၿခင္းေၾကာင့္ အေရအတြက္ (၁၀ဝ)မွာ အလြန္မ်ားလြန္း လွပါသည္။  လံုးဝမၿဖစ္ႏိုင္ပါ။

တရားသေဘာကို ၿပန္ၾကည့္ေသာအခါတြင္လည္း တိဘက္တြင္ ဘုန္းၾကီး သင္ေပးမွာက ဖန္ဆင္းၿခင္းမရွိ၊ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿခင္းတရားၿဖစ္ၿပီး။ ေယရႈက ဖန္ဆင္းၿခင္း၊ ယံုၾကည္ၿခင္းတရားႏွင့္ ထာဝရအသက္တို႕ၿဖစ္ပါသည္။ တရားသေဘာ ႏွစ္ခုကလည္း လံုးဝဆန္႕က်င္ေနပါသည္။ ၄င္းအၿပင္ ထိုစာအုပ္ပါ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ပထဝီအေနအထား၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ ရႈေဒါင့္ႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား အားလံုး တို႕ကို ခ်င့္ခ်ိန္ၾကည့္ပါကလည္း ကြဲလြဲေနပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေယရႈသည္ တိဘက္သို႕ သြာေရာက္ခဲ့ၿခင္းသည္ အေၿခအၿမစ္ မရွိေသာ အေၾကာင္းအရာပင္ၿဖစ္ ပါသည္။

 

One Response to “တိဘက္သို႔သြားခဲ့ျခင္းရွိမရွိ”

  1. naungnaung Says:

    ေလာကကိုဖန္ဆင္းတယ္၊လူသားေတြကိုခ်စ္တယ္ဆိုရင္လူေတြကဆင္းရဲ၊ခ်မ္းသာ၊ရုပ္ဆို၊ရုပ္လွကြာေနရတာလဲ။တေၿပးညီဘာလို႕မဖန္ဆင္းခဲ့တာလဲ။ၿပီးေတာ့သူ႕ကိုမယံုတဲ့သူေတြကိုဘာလို႕ဖန္ဆင္းေနေသးလဲအလုပ္ရႈပ္ခံၿပီး။


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s