အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

စာေရးသူဆုေတာင္းစကား December 10, 2009

Filed under: ဆုေတာင္းစကား — amayaphay @ 12:05 pm
Tags:

ေကာင္းေသာအမႈအတြက္ မနက္ဖန္သို႕မေရႊ႕ပါႏွင့္။

နယ္လွည့္ေဆးကုသၿခင္းႏွင့္ သာသနာလုပ္ငန္းတြင္ သံုးႏွစ္တာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ အလုပ္ေၿပာင္း လုပ္ခဲ့ပါသည္။ လုပ္ငန္းတာဝန္ၿဖင့္ အလြန္သာယာလွပေသာ ကမ္းေၿခၿမိဳ႕ေလးသို႕ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ညေနရံုးဆင္းခ်ိန္တြင္ တင္းနစ္ ပံုမွန္ ကစားၿဖစ္ပါသည္။ ကစားေဖၚထဲမွ ဦးေရႊႏွင့္ အေတာ္ေလး စတင္ရင္းႏွီး လာၿပီး ကစားနားခ်ိန္ၿပီး နားခ်ိန္တိုင္း အတူစကားေၿပာၿဖစ္ၾကပါသည္။ သူ႕အိမ္သို႕ အလည္အပတ္ေခၚဖိတ္သည့္အတြက္ ကြ်န္ေတာ္လည္း သူ႕အားကြ်န္ေတာ့အိမ္ ဘက္သို႕ လာေရာက္လည္ပတ္ဖို႕ ေခၚဖိတ္ၿဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေန႕ညေန သူႏွင့္အတူထိုင္ စကားေၿပာၿဖစ္ၾကၿပီး မနက္မွကြ်န္ေတာ့အိမ္မွာေတြ႕ၾကမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ႏႈတ္ဆက္လ်က္ တင္းနစ္ကြင္းမွ ၿပန္လာခဲ့ပါသည္။ သူ႕အား ေယရႈအေၾကာင္း ေၿပာရန္ စိတ္အားထက္ သန္ေသာ္လည္း အားကစားကြင္းတြင္ ၿဖစ္သည့္ အတြက္ ေၿပာရန္အခြင့္မရခဲ့ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ မနက္ဖက္လာလည္လွ်င္ သူ႕အားနံနက္စာၿဖင့္ ဧည့္ခံလ်က္ အခြင့္သာလွ်င္ ေယရႈအေၾကာင္း ေၿပာၿပမည္၊ အခြင့္မရပါက လက္ကမ္းေဝစာေလးအားၿဖင့္ ေယရႈ အေၾကာင္း ေၿပာမည္ဟု ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္လ်က္ ေစာင့္ေနခဲ့ပါသည္။

နံနက္ေစာေစာ တံခါးေခါက္သံၾကားၿပီး ဦးေရႊ၏မိတ္ေဆြ အန္ကယ္ဂြ်န္သာ ေရာက္လာပါသည္။ ဦးေရႊေတာ့ ပါမလာပါ၊ ထို႕ေၾကာင့္ဦးေရႊ ဘယ္မွာလဲဟုေမးေသာ အခါ သူမေန႕ညေနက ကြ်န္ေတာ္နဲ႕စကားေၿပာၿပီးမၾကာမွီ တင္းနစ္ကြင္းထဲတြင္ အေၾကာေလွ်ာ့ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရင္း ရုတ္တရက္ဆံုးသြားေၾကာင္း သိလိုက္ရပါသည္။ သူ႕အိမ္သို႕ ေရာက္ေသာအခါ သူ႕အမ်ိဳးသမီးက သူ႕တြင္ဘာေရာဂါမွ်မရွိ၊ ဖ်ားနာၿခင္း လည္းမရွိ၊ က်န္းမာေရးလည္း လိုက္စားသူၿဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ သူ၏အသုဘတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေသာ ဝမ္းနည္းငိုေၾကြးသံမ်ားႏွင့္အတူ ေနာက္ဆံုးတရားစကားကေတာ့ ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစဟုသာၿဖစ္ပါသည္။ ထိုစဥ္ကြ်န္ေတာ့ ႏွလံုးသားထဲရွိ ေကာင္းရာသုဂတိသို႕ေရာက္ၿပီးေသာတရားစကားကို မေၿပာလိုက္ရသည့္အတြက္ စိတ္မေကာင္းၿဖစ္ရသလို ဦးေရႊအားၿဖင့္ သခၤန္းစာ ရလိုက္သည္မွာ ဒီေန႕ကို မိမိရဲ့ ေနာက္ဆံုးေန႕အၿဖစ္ ေန႕စဥ္တန္ဖိုးထားလ်က္ အသက္ရွင္ရန္ၿဖစ္ပါသည္။

ယေန႕အသင္းေတာ္ရွိ အသင္းသားတိုင္းတြင္  ေဟာၾကားၿခင္း၊ သင္ၾကားၿခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ၿခင္း၊ ေပးကမ္းၿခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္းၿခင္း အစရွိသည့္ မတူညီေသာဆုေက်းဇူးမ်ား ကိုယ္စီရွိၾကပါသည္။ လူတိုင္း ေဟာၾကားႏိုင္ၿခင္းမရွိ ေသာ္လည္း မိမိတြင္ရွိေသာ ဆုေက်းဇူးၿဖင့္ က်ရာေနရာတြင္ အသံုးေတာ္ခံႏိုင္ပါသည္။ ဆရာသမားအခ်ိဳ႕ကလည္း ေဟာကို ေဟာရမည္ဟု သြန္သင္သည့္အတြက္ အထင္လြဲခံရသလို အသင္းသား အခ်ိဳ႕ကလည္း ဧဝံေဂလိေဟာတယ္ ဆိုတာ ဂိုဏ္းစြယ္ဂိုဏ္းႏြယ္ ေတြရဲ့အလုပ္ဟု ခံယူၿပီး သေဘာထားကြဲၾကရပါသည္။ တမန္ေတာ္ထဲမွ အႁဒၵသည္ လူမ်ားကို တမန္ေတာ္မ်ား တရားေဟာရာအရပ္သို႕ ေခၚလာေပးသူအၿဖစ္သာ အသံုးေတာ္ခံခဲ့ ေၾကာင္း က်မ္းစာကေဖၚၿပမွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္ ပထမစာအုပ္ကို ထုတ္ေဝစဥ္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးက ထိုစာအုပ္ကို ခုႏွစ္ခါတိတိ ဖတ္ၿဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သူ႕ကို ထိုမွ်ထိုင္ၿပီးတရားမေဟာ ႏိုင္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ဤစာအုပ္ကိုဖတ္ရႈၿပီး မိတ္ေဆြမ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္း ဖတ္ေစၿခင္း အားၿဖင့္ ဘုရား၏ အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ ဧဝံေဂလိတရား ေဟာၾကားၿခင္းတြင္ ပါဝင္ၾကဖို႕ ဖိတ္ေခၚလိုပါသည္။

အမွန္တကယ္ရွိေသာ ငရဲႏွင့္ေကာင္းကင္ဘံု

ကန္႕ႏွင့္ေရာေသာ မီးအိုင္ထဲသို႕ခ်ပစ္လွ်င္ သူတို႕သည္ေန႕ညဥ့္မၿပတ္ ကမၻာ အဆက္ဆက္ ၿပင္းစြာေသာ ေဝဒနာကို ခံရၾက လတံ့။ အသက္စာေစာင္၌ စာရင္း မဝင္ေသာသူရွိသမွ်တို႕ကိုလည္း မီးအိုင္ထဲသို႕ခ်ပစ္ေလ၏။ (ဗ်ာ ၂၀း၁၀၊ ၁၅)

မယံုၾကည္ေသာသူ ၊ ရုပ္တုကိုးကြယ္ေသာသူ၊ သစၥာပ်က္ေသာ သူအေပါင္း တို႕မူကား ဒ‘ုတိယေသၿခင္းတည္းဟူေသာ ကန္႕ႏွင့္ေလာင္ေသာ မီးအိုင္ထဲ၌ မိမိတို႕အဘို႕ ကို ရၾကလိမ့္မည္ဟူ၍၄င္း ငါ့အားမိန္႕ေတာ္ မူ၏။ (ဗ်ာ ၂၁း၈)

တေန႕သ၌ ထိုဆင္းရဲသားသည္ေသလြန္၍ ေကာင္းကင္တမန္တို႕သည္ အာၿဗဟံ၏ရင္ခြင္သို႕ ပို႕ေဆာင္ၾက၏။ သူေဌးသည္ လည္းေသလြန္၍ သၿဂိဳဟ္ၿခင္းကို ခံရေလ၏။ မရဏာႏိုင္ငံ၌ ၿပင္းၿပစြာေသာ ေဝဒနာကိုခံရလ်က္ ေမွ်ာ္ၾကည့္၍၊ အာၿဗဟံကို ၄င္း၊ အာၿဗဟံ၏ရင္ခြင္၌ လာဇရုကို၄င္းအေဝးကၿမင္လွ်င္၊ အိုအဘအာၿဗဟံ၊ အကြ်ႏု္ပ္ကိုကယ္မသနားေတာ္မူပါ။ အကြ်ႏု္ပ္သည္ ဤမီးလွ်ံ၌ ၿပင္းစြာခံရေသာေၾကာင့္၊ လာဇရုသည္မိမိလက္ဖ်ားကို ေရ၌ႏွစ္၍ အကြ်ႏု္ပ္လွ်ာကိုေအးေစၿခင္းငွါ သူ႕ကို အကြ်ႏု္ပ္ရွိရာသို႕ ေစလႊတ္ေတာ္ မူပါဟု ဟစ္ေၾကာ္ေလ၏။—-ထိုအရပ္မွ ငါတို႕ရွိရာသို႕ ကူးခ်င္ေသာသူမကူးႏိုင္ဟုဆို၏။ သူေဌးကလည္း အိုအဘ၊ ထိုသို႕မွန္လွ်င္ အကြ်ႏု္ပ္၌ ညီငါးေယာက္ရွိပါသည္ၿဖစ္၍၊ သူတို႕သည္ ဤၿပင္းၿပစြာခံရာအရပ္သို႕ မေရာက္မည္ အေၾကာင္း၊ သူတို႕အား သက္ေသခံ ေစၿခင္းငွါ၊ လာဇရုကို အကြ်ႏု္ပ္ အဘ၏အိမ္သို႕ ေစလႊတ္ေတာ္မူပါ၊ အကြ်ႏု္ပ္ေတာင္းပန္ပါ၏ဟုေၿပာဆိုလွ်င္၊ အာၿဗဟံက သင္၏ညီ တို႕၌ ေမာေရွမွစ၍ ပေရာဖက္မ်ားရွိၾက၏။ ပေရာဖက္တို႕၏စကားကို နားေထာင္ ၾကေစဟုဆို၏။ သူေဌးကလည္း မဟုတ္ပါ အဘ အာၿဗဟံ ေသေသာလူစုထဲက တေယာက္ေသာသူသည္ ထေၿမာက္၍ သူတို႕ရွိရာသို႕သြားလွ်င္၊ သူတို႕သည္ေနာင္တ ရၾကလိမ့္မည္ဟု ဆိုေသာ္၊ အာၿဗဟံက၊ သူတို႕သည္ ေမာေရွ၏စကား ၊ ပေရာဖက္ တို႕၏စကားကိုနားမေထာင္လွ်င္၊ တေယာက္ေသာသူသည္ ေသၿခင္း မွ ထေၿမာက္ ေသာ္လည္း မယံုႏိုင္ၾကဟု အာၿဗဟံဆိုသည္ဟု ေယရႈမိန္႕ေတာ္မူ၏။

(လု ၁၆း၂၂-၃၁)

ယေန႕ ေမာေရွမွစ၍ ပေရာဖက္တို႕၏ စကားေတာ္မ်ားႏွင့္တူသည့္ ဤစာအုပ္ ငယ္ေလး သင့္ထံသို႕ ေရာက္ရွိေနပါၿပီ၊ မရဏာႏိုင္ငံမွ သူေဌးၾကီးကလည္း သူ႕လိုၿပင္းၿပ စြာခံရာအရပ္သို႕ မလာမိၾကဖို႕ ေနာင္မွတမိေသာ ေနာင္တၿဖင့္ ေအာ္ဟစ္တားၿမစ္ ေနပါ သည္။ ဘုရားသခင္ကလည္း လူတိုင္း ကယ္တင္ၿခင္းသို႕ေရာက္ဖို႕ အလိုရွိပါသည္။ ယခုပင္ေရြးခ်ယ္ရန္ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ၿဖစ္ပါသည္။ မွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႕ ေအာက္ပါဆုေတာင္းခ်က္အတိုင္း ဆုေတာင္းလ်က္ မိမိ၏ အရွင္သခင္ႏွင့္ လမ္းမွန္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။

ဆုေတာင္းခ်က္

ထာဝရဘုရား ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြ်ႏု္ပ္တို႕ကိုအပယ္ငရဲမွကယ္တင္ရန္ အရွင္ ေယရႈဘုရားအား ေလာကသို႕ေစလႊတ္ ေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါ၏။ အရွင္ ေယရႈဘုရား ကိုယ္ေတာ္သည္ အၿပစ္ကင္းစင္ေသာ္လည္း အကြ်ႏု္ပ္၏အၿပစ္အတြက္ လက္ဝါးကားတိုင္ထက္တြင္ နာက်င္စြာ ထိုးၿခင္း၊ ႏွိပ္စက္ၿခင္း၊ ရိုက္ႏွက္ၿခင္းႏွင့္တကြ အေသသတ္ၿခင္းကိုပင္ ခံေပးခဲ့သည့္အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ ၾကီးၿမတ္လွပါ၏။ သန္႕ရွင္း ေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား အကြ်ႏု္ပ္သည္ သခင္ေယရႈအား ဘုရားႏွင့္ ကယ္တင္ရွင္အၿဖစ္ သိၿမင္ခြင့္ ဥာဏ္အလင္းကိုေပးလို႕ ေက်းဇူးတင္ပါ၏။ အရွင္ဘုရား အကြ်ႏု္ပ္၏ ႏွလံုးသားတြင္ က်ိန္းဝပ္လ်က္ အကြ်ႏု္ပ္၏ ရွင္ဘုရင္အၿဖစ္ အသက္တာကို အုပ္စိုးေတာ္ မူပါ။ အရွင္ဘုရား အကြ်ႏု္ပ္ကို လမ္းၿပသြန္သင္ ပံုသြင္းလ်က္ အသံုးၿပဳ ေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္ အုပ္စိုးေသာ အသက္တာသည္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ေသာအသက္တာၿဖစ္ပါ၏။ ယေန႕မွစ၍ အကြ်ႏု္ပ္၏ အသက္တာ၊ အကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ မိသားစု၊ အကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းအားလံုးကိုလည္း (ငါ့ကြ်န္၌ ခ်မ္းသာၾကီးပြါး တိုးတက္ၿခင္းငွါ အလိုရွိသည္) ဟု မိန္႕ေတာ္မူသည့္ ကိုယ္ေတာ္ဘုရားလက္ေတာ္သို႕ အပ္ႏွံပါ၏။ ယေန႕မွစ၍ ဝမ္းေၿမာက္စြာၿဖင့္ ဘဝအဓိပၸါယ္ရွိစြာ အသက္ရွင္ႏိုင္ဖို႕ အရွင္ဘုရားမစမည္ၿဖစ္သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါ၏။ ကယ္တင္ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ေအာင္ၿမင္ၿခင္း၏ အရွင္သခင္ၿဖစ္ေတာ္မူေသာ ေယရႈဘုရား၏ၿမတ္နာမ၌ ဆုေတာင္း ပါ၏။ အာမင္။

 

One Response to “စာေရးသူဆုေတာင္းစကား”

  1. naing shwe Says:

    ဆ၇ာ့၇ဲ့သက္ေသခံခ်က္ေတြအ၇မ္းေကာင္းပါသည္ ဆက္လက္ျပီးေတာ့တင္ေပေစခ်င္ပါသည္


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s