အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ခရစ္ယာန္အသက္တာဆိုသည္မွာ December 10, 2009

Filed under: ကြဲျပားျခင္း — amayaphay @ 11:55 am
Tags:

ခရစ္ယာန္အသက္တာဆိုသည္မွာ

လူအခ်ိဳ႕က သင္တို႕သည္ ေကာင္းၿမတ္သည့္ဘုရားကို ကိုးကြယ္သည္ဟုဆိုၿပီး သူတို႕ႏွင့္ မၿခား ဆင္းရဲဒုကၡႏွင့္ ေရာဂါေဝဒနာမ်ား အဘယ့္ေၾကာင့္ ခံစားေနရေသး သနည္းဟု ေမးေလ့ရွိပါသည္။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုႏွင့္ သက္ေသခံလ်က္ ရွင္းၿပရ လွ်င္၊ တစ္ခါက ကင္ဆာေရာဂါကုဌာန၏အထူးခန္းတြင္ လူနာႏွစ္ဦးရွိေနၿပီး ႏွစ္ဦးလံုး မၾကာမွီ ေသဆံုးရမည့္သူမ်ား ၿဖစ္ၾကပါသည္။ လူနာတစ္ဦးက ၄င္း၏ဘဝအတြက္ မေက်မနပ္ၿဖစ္ကာ ယူက်ံဳးမရ ဝမ္းနည္းငိုေၾကြးေနေသာ္လည္း သူ႕နံေဘးမွ လူနာက ေဝဒနာ ခံစားေနရသည့္ၾကားမွ ၄င္းအား အားေပးႏွစ္သိမ့္လ်က္ ေယရႈ အေၾကာင္း ေၿပာၿပၿပီး ဆုေတာင္းေပးေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားလည္း လူသားထဲမွ လူသားေပမို႕ အခက္အခဲ ဒုကၡဆင္းရဲႏွင့္ ေရာဂါေဝဒနာမ်ား ခံစားရႏိုင္ပါ ေသးသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုအရာမ်ားတို႕က ဘုရား၏ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာႏွင့္ ေဝးကြာမသြားေစ ႏိုင္ပါ။ လူတစ္ဦးအေနၿဖင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရမည့္ ေလာကဓံကို မေၾကာက္ေတာ့ၿခင္းသည္ သာ စစ္မွန္ေသာ လြတ္ေၿမာက္ၿခင္းသာတည္း။ ေသၿခင္းတရားသည္ အို နာ ေသၿခင္း ကင္းေဝးသည့္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ ဝင္စားရာ တံခါးတစ္ခ်ပ္သာတည္း။

 

3 Responses to “ခရစ္ယာန္အသက္တာဆိုသည္မွာ”

  1. Saw Aung Naing Says:

    သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အေျဖ ျဖစ္ပါသည္။

  2. Saw Aung Naing Says:

    ခရစ္ယာန္အသက္တာသည္ ယံုၾကည္သူ၌ ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ အသက္႐ွင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္တူေအာင္ အတုယူ ၾကိဳးစား၍ အသက္႐ွင္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။
    ကိုယ္ေတာ္ကို ရေသာအသက္တာျဖစ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားေသာ အသက္တာသာ ျဖစ္သည္။

  3. […] ခရစ္ယာန္အသက္တာဆိုသည္မွာ […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s